View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

48 Strings 97% Translate
388 Words 98%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pretix (frontend) This component is linked to the pretix/pretix repository. Apache 95% 5 30 13 1 Translate
pretix Plugin: Campaign tracking (frontend) This component is linked to the pretix/pretix Plugin: Campaign tracking repository. 0% 3 5 2 Translate
pretix Plugin: Passbook (frontend) This component is linked to the pretix/pretix Plugin: Passbook repository. Apache Translate
pretixPOS (Android) Fix this component to clear its alerts. 0% 285 1,742 Translate
pretix Plugin: Shipping 47 Translate
pretix Plugin: Wirecard Apache 1% 94 478 10 Translate
pretix Plugin: Certificates of attendance 0% 48 232 9 Translate
pretix Plugin: Passbook Apache 6 Translate
pretix Plugin: Slack integration 0% 16 138 1 Translate
pretix Plugin: pretixPOS Backend 0% 91 257 14 1 Translate
pretix Plugin: Service Fees Apache 0% 18 212 1 Translate
pretix Plugin: SEPA debit Apache 0% 71 785 8 Translate
pretix Plugin: Reports 0% 106 264 16 4 Translate
pretix Plugin: Mollie Apache 2% 90 570 21 Translate
pretix Plugin: Pages Apache 0% 33 203 6 Translate
pretix Plugin: Newsletter Mailing List Apache 0% 9 50 1 Translate
pretix Plugin: Resellers 2% 105 488 31 Translate
pretix Plugin: Mailchimp integration 0% 26 175 1 Translate
pretix Plugin: Tracking 0% 18 271 1 Translate
pretix Plugin: Facebook Integration 0% 22 231 1 Translate
pretix Plugin: Sofort Apache 0% 35 338 9 Translate
pretix Plugin: Campaign tracking 0% 35 254 5 Translate
pretix Plugin: Bounces Apache 0% 1 9 Translate
pretix Plugin: BitPay Apache 0% 30 360 6 Translate
pretix Apache 31% 2,486 20,936 192 6 Translate
pretixSCAN (iOS) Apache 0% 98 470 Translate
pretixSCAN (Android) Apache 0% 94 593 Translate
pretix.eu Hosted service 9% 316 4,034 39 Translate
pretix Plugin: Stay22 Apache 2 Translate
None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Committed changes 4 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Vai jūs esat pārliecināts/a, ka vēlaties dzēst šo sēdvietu plānu?
4 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Lūdzu, sazinieties ar <strong>support@pretix.eu</strong>, lai uzstādītu nepieciešamo sēdvietu plānu.
4 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Lūdzu, izvēlieties sēdvietu plānu un tad atzīmējiet, kuras sēdvietas plānā atbilst kuram pretix sistēmā izveidotajam produktam, ņemot vērā cenu kategoriju un vietu pieejamību. Ja jūs atzīmējat vienai kategorijai divus dažādus biļešu veidus, pircējs varēs izvēlēties, kuru no veidiem iegādāties.
4 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Lūdzu, uzklikšķiniet uz kādas no brīvajām vietām, lai to izvēlētos.
4 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Lūdzu, neatstājiet vienu vietu starp rezervētajām brīvu.
4 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Brīvi izvēlētu sēdvietu ieeja tikai
4 months ago
Tikai vispārīga uzņemšanBrīvi izvēlētu sēdvietu ieeja
4 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Jūs nevarat veikt jaunas izmaiņas šajā plānā, jo tas jau tiek izmantots jūsu pasākumos. Lūdzu, tā vietā izveidojiet kopiju.
4 months ago
None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Committed changes 4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 48 388 2,176
Translated 97% 47 381 2,138
Needs editing 2% 1 7 38
Failing check 20% 10 34 186

Last activity

Last change Nov. 12, 2019, 11:09 p.m.
Last author Zane Smite

Activity in last 30 days

Activity in last year