View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

100 Strings 46% Translate
621 Words 61%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pretix Plugin: Mollie Apache 2% 90 570 21 Translate
pretix Plugin: Resellers 2% 126 654 31 Translate
pretix Plugin: Certificates of attendance 0% 48 232 9 Translate
pretix Plugin: SEPA debit Apache 0% 72 810 8 Translate
pretix Apache 29% 2,662 22,519 203 18 Translate
pretix Plugin: Shipping 90% 17 142 48 Translate
pretix Plugin: Bounces Apache 0% 1 9 Translate
pretix Plugin: Facebook Integration 0% 22 231 1 Translate
pretix Plugin: Newsletter Mailing List Apache 0% 9 50 1 Translate
pretix Plugin: Campaign tracking 0% 35 254 5 Translate
pretix Plugin: Mailchimp integration 0% 26 175 1 Translate
pretix Plugin: BitPay Apache 0% 30 360 6 Translate
pretix Plugin: Passbook Apache 8 Translate
pretix Plugin: Pages Apache 0% 33 203 6 Translate
pretix Plugin: Sofort Apache 0% 35 338 9 Translate
pretix Plugin: Slack integration 0% 16 138 1 Translate
pretix.eu Hosted service Fix this component to clear its alerts. 8% 357 4,721 39 Translate
pretix Plugin: Service Fees Apache 0% 18 212 1 Translate
pretixPOS (Android) 0% 365 2,248 Translate
pretix Plugin: Tracking 0% 18 271 1 Translate
pretix Plugin: Campaign tracking (frontend) This component is linked to the pretix/pretix Plugin: Campaign tracking repository. 0% 3 5 2 Translate
pretix Plugin: Passbook (frontend) This component is linked to the pretix/pretix Plugin: Passbook repository. Apache Translate
pretixSCAN (Android) Apache 0% 111 642 Translate
pretix (frontend) This component is linked to the pretix/pretix repository. Apache 78% 28 130 17 2 Translate
pretixSCAN (iOS) Apache 0% 107 501 Translate
pretix Plugin: Stay22 Apache 2 Translate
pretix Plugin: Reports 0% 142 387 19 4 Translate
pretix Plugin: pretixPOS Backend 0% 91 257 15 1 Translate
None

New string to translate

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

New string to translate 2 weeks ago
None

Resource update

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Resource update 2 weeks ago
None

New string to translate

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

New string to translate 4 months ago
None

Resource update

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Resource update 4 months ago
None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Committed changes 10 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Vai jūs esat pārliecināts/a, ka vēlaties dzēst šo sēdvietu plānu?
10 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Lūdzu, sazinieties ar <strong>support@pretix.eu</strong>, lai uzstādītu nepieciešamo sēdvietu plānu.
10 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Lūdzu, izvēlieties sēdvietu plānu un tad atzīmējiet, kuras sēdvietas plānā atbilst kuram pretix sistēmā izveidotajam produktam, ņemot vērā cenu kategoriju un vietu pieejamību. Ja jūs atzīmējat vienai kategorijai divus dažādus biļešu veidus, pircējs varēs izvēlēties, kuru no veidiem iegādāties.
10 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Lūdzu, uzklikšķiniet uz kādas no brīvajām vietām, lai to izvēlētos.
10 months ago
RJMFTeam

Translation changed

pretix / pretix Plugin: SeatingLatvian

Lūdzu, neatstājiet vienu vietu starp rezervētajām brīvu.
10 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 100 621 3,470
Translated 46% 46 379 2,124
Needs editing 11% 11 37 205
Failing check 20% 20 50 267

Last activity

Last change Nov. 12, 2019, 11:09 p.m.
Last author Zane Smite

Activity in last 30 days

Activity in last year