View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

3 Strings 100% Translate
21 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pretix Apache 12% 3,232 27,579 87 Translate
pretixdroid (deprecated) Fix this component to clear its alerts. 0% 72 383 Translate
pretix.eu Hosted service Fix this component to clear its alerts. 0% 389 5,668 24 Translate
pretix (frontend) This component is linked to the pretix/pretix repository. Apache 79% 26 96 9 Translate
pretix Plugin: BitPay Apache 0% 30 360 1 Translate
pretix Plugin: Bounces Apache Translate
pretix Plugin: Campaign tracking 0% 35 254 1 Translate
pretix Plugin: Campaign tracking (frontend) This component is linked to the pretix/pretix Plugin: Campaign tracking repository. 0% 3 5 2 Translate
pretix Plugin: Certificates of attendance 0% 48 232 4 Translate
pretix Plugin: Facebook Integration 0% 22 231 1 Translate
pretix Plugin: Mailchimp integration 0% 26 175 Translate
pretix Plugin: Mollie Apache 0% 92 574 2 Translate
pretix Plugin: Newsletter Mailing List Apache 0% 9 50 Translate
pretix Plugin: Pages Apache 0% 33 203 1 Translate
pretix Plugin: Passbook Apache 9 Translate
pretix Plugin: pretixPOS Backend 0% 91 257 12 Translate
pretix Plugin: Reports 0% 125 319 19 Translate
pretix Plugin: Resellers 0% 108 492 14 Translate
pretix Plugin: Seating 0% 76 572 3 Translate
pretix Plugin: SEPA debit Apache 0% 71 785 7 Translate
pretix Plugin: Service Fees Apache 0% 18 212 Translate
pretix Plugin: Shared report Fix this component to clear its alerts. 0% 31 103 5 Translate
pretix Plugin: Shipping Fix this component to clear its alerts. 4% 164 868 30 Translate
pretix Plugin: Slack integration 0% 16 138 1 Translate
pretix Plugin: Sofort Apache 0% 35 338 2 Translate
pretix Plugin: Tracking 0% 18 271 Translate
pretix Plugin: Wirecard Apache 0% 95 480 1 Translate
pretixPOS (Android) 0% 325 2,017 Translate
pretixSCAN (Desktop) Fix this component to clear its alerts. Apache 0% 96 443 Translate

Translation Information

Project website https://pretix.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Apache License 2.0
Contributor agreement View
Filemaskpretix_passbook/locale/*/LC_MESSAGES/djangojs.po
Translation file pretix_passbook/locale/pl/LC_MESSAGES/djangojs.po
None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Passbook (frontend)Polish

Committed changes 9 months ago
Wybierz jedną z podpowiedzmożliwości żeby automatycznie wpisać współrzędne:
9 months ago
Trwa ładowanie podpowiedzianych koordynatówmożliwych współrzędnych
9 months ago
Błąd podczas ładowania możliwych współrzędnych.
9 months ago
Wybierz jedną z podpowiedzi żeby automatycznie wpisać współrzędne:
9 months ago
Trwa ładowanie podpowiedzianych koordynatów…
9 months ago
None

Resource update

pretix / pretix Plugin: Passbook (frontend)Polish

Resource update 11 months ago
None

Resource update

pretix / pretix Plugin: Passbook (frontend)Polish

Resource update a year ago
Committed changes a year ago
Resource update a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 21 157
Translated 100% 3 21 157
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Sept. 24, 2019, 12:29 p.m.
Last author Serge Bazanski

Activity in last 30 days

Activity in last year