View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

3 Strings 100% Translate
21 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pretix Plugin: Stay22 Apache 2 Translate
pretix Plugin: Seating 38% 66 345 20 Translate
pretix (frontend) This component is linked to the pretix/pretix repository. Apache 78% 28 130 17 2 Translate
pretix.eu Hosted service Fix this component to clear its alerts. 8% 357 4,721 40 Translate
pretixSCAN (Android) Apache 0% 133 781 Translate
pretixSCAN (iOS) Apache 0% 107 501 Translate
pretix Apache 27% 2,838 23,776 214 18 Translate
pretix Plugin: BitPay Apache 0% 30 360 6 Translate
pretix Plugin: Bounces Apache 0% 1 9 Translate
pretix Plugin: Campaign tracking Fix this component to clear its alerts. 0% 35 254 5 Translate
pretix Plugin: Sofort Apache 0% 35 338 9 Translate
pretix Plugin: Campaign tracking (frontend) This component is linked to the pretix/pretix Plugin: Campaign tracking repository. Fix this component to clear its alerts. 0% 3 5 2 Translate
pretix Plugin: Facebook Integration 0% 22 231 1 Translate
pretix Plugin: Tracking 0% 18 271 1 Translate
pretix Plugin: Mailchimp integration 0% 26 175 1 Translate
pretix Plugin: Resellers Fix this component to clear its alerts. 2% 126 654 31 Translate
pretix Plugin: Newsletter Mailing List Apache 0% 9 50 1 Translate
pretix Plugin: Pages Apache 0% 33 203 6 Translate
pretix Plugin: Mollie Apache 2% 90 570 21 Translate
pretix Plugin: Reports 0% 142 387 19 4 Translate
pretix Plugin: SEPA debit Apache 0% 72 810 11 Translate
pretix Plugin: Service Fees Apache 0% 18 212 1 Translate
pretix Plugin: pretixPOS Backend 0% 91 257 15 1 Translate
pretix Plugin: Slack integration 0% 16 138 1 Translate
pretix Plugin: Passbook Apache 8 Translate
pretix Plugin: Certificates of attendance Fix this component to clear its alerts. 0% 48 232 9 Translate
pretix Plugin: Shipping 79% 40 209 55 Translate
pretixPOS (Android) Fix this component to clear its alerts. 0% 366 2,259 Translate

Translation Information

Project website https://pretix.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Apache License 2.0
Contributor agreement View
Filemaskpretix_passbook/locale/*/LC_MESSAGES/djangojs.po
Translation file pretix_passbook/locale/lv/LC_MESSAGES/djangojs.po
None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Passbook (frontend)Latvian

Committed changes a year ago
Radusies kļūda ieteikto ģeogrāfisko atrašanās vietu ielādes laikā.
a year ago
Uzklikšķiniet uz vienas no ieteiktajām vietām, lai aizpildītu ģeogrāfiskās koordinātas automātiski:
a year ago
Ielādē ieteiktās ģeogrāfiskās atrašanās vietas…
a year ago
Committed changes a year ago
Resource update a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 21 157
Translated 100% 3 21 157
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Nov. 9, 2019, 1:09 p.m.
Last author Zane Smite

Activity in last 30 days

Activity in last year