View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

35 Strings 100% Translate
254 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pretix Plugin: Shared report 0% 50 140 19
pretix Plugin: Seating 0% 108 649 23
pretix Plugin: Mollie This translation does not yet exist. Apache-2.0 0% 92 574
pretix Plugin: Certificates of attendance This translation does not yet exist. 0% 48 232
pretix Plugin: Adyen This translation does not yet exist. Apache-2.0 0% 44 352
pretix Plugin: SEPA debit This translation does not yet exist. Apache-2.0 0% 72 810
pretix Plugin: Mailchimp integration This translation does not yet exist. 0% 26 175
pretix Plugin: Venueless This translation does not yet exist. Apache-2.0 0% 14 71
pretixLEAD (Android) This translation does not yet exist. 0% 29 145
pretix Plugin: Exhibitors This translation does not yet exist. 0% 89 360

Translation Information

Project website pretix.eu
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Contributor agreement View

I hereby grant the pretix project, rami.io Software development, and Raphael Michel a perpetual, irrevocable, unrestricted, transferable license to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of my contributed translations, free of charge. I agree that I will also retain all rights on my contributed translations myself but will gain no rights to use or distribute the project or software as a whole from this. I hereby assure that all submitted translations have been created by myself and I own the right to publish them and transfer these rights.

Filemask pretix_campaigns/locale/*/LC_MESSAGES/django.po
Translation file pretix_campaigns/locale/tr/LC_MESSAGES/django.po
User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: Campaign trackingTurkish

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Campaign trackingTurkish

Committed changes 2 years ago
Share this link with your users. Everyone who clicks on this link and then buys something in your shop over the next days using the same browser will be counted as a sale within this campaign.
Bu bağlantıyı kullanıcılarınızla paylaşın. Bu bağlantıyı tıklayan ve ardından aynı tarayıcıyı kullanarak sonraki günlerde mağazanızda bir şeyler satın alan herkes bu kampanyada bir satış olarak sayılır.
2 years ago
OPTIONAL: If someone clicks on the campaign link, they will be redirected to the URL given in this field. You can leave this empty to redirect the user to your ticket shop. You can use this e.g. to redirect users to your event website first but still track them as part of the campaign if they return to the ticket shop later.
İSTEĞE BAĞLI: Birisi kampanya bağlantısına tıklarsa, bu alanda verilen URL'ye yönlendirilir. Kullanıcıyı bilet satıcınıza yönlendirmek için bunu boş bırakabilirsiniz. Bu örn. Kullanıcıları etkinlik web sitenize yönlendirmek ancak yine de daha sonra bilet mağazasına geri dönmeleri halinde onları kampanyanın bir parçası olarak takip etizlemek.
2 years ago
Redirect to external URL
Harici URL'yie yönlendiriliyor
2 years ago
Allows you to track various campaign and affiliate links that link to your shop
Mağazanıza bağlantı veren çeşitli kampanyaları ve bağlı kuruluşları izlemenizi sağlar.
2 years ago
Allows you to track various campaign and affiliate links that link to your shop
Mağazanıza bağlantı verilen çeşitli kampanyaları ve bağlı kuruluşları takip etizlemenizi sağlar.
2 years ago
User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Campaign trackingTurkish

Committed changes 2 years ago
The campaign has been deleted.
Kampanya silindi.
2 years ago
Your changes have been saved.
Değişiklikleriniz kaydedildi.
2 years ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 35 254 1,457
Translated 100% 35 254 1,457
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 11% 4 8 45

Last activity

Last change July 19, 2018, 8:20 a.m.
Last author Yunus Fırat Pişkin

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity