User avatar

Yunus Fırat Pişkin

@frtpskn Joined on July 16, 2018

4,393 translations 4 suggestions

Turkish

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pretix Some of the components within this project have alerts. 38% 112,970 932,079 9,636 335 2

Nothing to list here.

Project Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pretix Some of the components within this project have alerts. 38% 112,970 932,079 9,636 335 2

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity
Committed changes 2 years ago
User avatar frtpskn

Translation completed

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

Translation completed 2 years ago
Cover sheet layout
Kapak sayfasının düzenini değiştir
2 years ago
You can create and modify layouts in the advanced settings of the regular PDF ticket output.
Düzenli PDF bileti çıktısının gelişmiş ayarlarında düzenler oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz.
2 years ago
Ticket layout
Bilet düzeni
2 years ago
Cover sheet
Kapak sayfası yazdır
2 years ago
Default layout
Varsayılan düzen
2 years ago
(Use event default)
(Etkinlik varsayılanını kullan)
2 years ago
(No cover sheet)
(Kapak sayfası yazdırok)
2 years ago
Default cover sheet layout
KVarsayılan kapak sayfasının düzenini değiştir
2 years ago
Browse all changes for user