View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation status

348 Strings 9% Translate
4,981 Words 19%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
pretix (frontend) This component is linked to the pretix/pretix repository. Apache 95% 5 28 13 1 Translate
pretix Plugin: Campaign tracking (frontend) This component is linked to the pretix/pretix Plugin: Campaign tracking repository. 0% 3 5 2 Translate
pretix Plugin: Passbook (frontend) This component is linked to the pretix/pretix Plugin: Passbook repository. Apache Translate
pretixPOS (Android) Fix this component to clear its alerts. 0% 285 1,742 Translate
pretix Plugin: Shipping 47 Translate
pretix Plugin: Wirecard Apache 1% 94 478 10 Translate
pretix Plugin: Certificates of attendance 0% 48 232 9 Translate
pretix Plugin: Passbook Apache 6 Translate
pretix Plugin: Slack integration 0% 16 138 1 Translate
pretix Plugin: pretixPOS Backend 0% 91 257 14 1 Translate
pretix Plugin: Service Fees Apache 0% 16 134 1 Translate
pretix Plugin: SEPA debit Apache 0% 71 785 8 Translate
pretix Plugin: Reports 0% 106 264 16 4 Translate
pretix Plugin: Mollie Apache 2% 90 570 21 Translate
pretix Plugin: Pages Apache 0% 33 203 6 Translate
pretix Plugin: Newsletter Mailing List Apache 0% 9 50 1 Translate
pretix Plugin: Resellers 2% 105 488 31 Translate
pretix Plugin: Mailchimp integration 0% 26 175 1 Translate
pretix Plugin: Tracking 0% 18 271 1 Translate
pretix Plugin: Facebook Integration 0% 22 231 1 Translate
pretix Plugin: Sofort Apache 0% 35 338 9 Translate
pretix Plugin: Campaign tracking 0% 35 254 5 Translate
pretix Plugin: Bounces Apache 0% 1 9 Translate
pretix Plugin: BitPay Apache 0% 30 360 6 Translate
pretix Apache 31% 2,471 20,821 192 6 Translate
pretixSCAN (iOS) Apache 0% 98 470 Translate
pretixSCAN (Android) Apache 0% 94 593 Translate
pretix Plugin: Seating 97% 1 7 10 Translate
pretix Plugin: Stay22 Apache 2 Translate
None

New string to translate

pretix / pretix.eu Hosted serviceLatvian

New string to translate a week ago
None

Resource update

pretix / pretix.eu Hosted serviceLatvian

Resource update a week ago
None

Resource update

pretix / pretix.eu Hosted serviceLatvian

Resource update 2 months ago
Committed changes 4 months ago
Šobrīd Jūsu izvēle ir atteikties no Facebook darbību izsekošanas rīku izmantošanas šajā domēnā. Facebook nesaņems nekādus datus.
4 months ago
Klikšķiniet šeit, lai aktivizētu darbību izsekošanas rīku izmantošanu.
4 months ago
Šobrīd Jūsu izvēle ir atteikties no Google Analytics darbību izsekošanas rīku izmantošanas šajā domēnā. Google nesaņems nekādus datus.
4 months ago
Reģistrējoties šim pasākumam, pasākuma organizators pievienos Jūs savam adresātu sarakstam, kas tiek pārvaldīts ar MailChimp palīdzību.
4 months ago
Reģistrējoties šim pasākumam, pasākuma organizators pievienos Jūs savam adresātu sarakstam, kas tiek pārvaldīts ar MailChimp palīdzību
4 months ago
Committed changes 4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 348 4,981 30,310
Translated 9% 32 947 5,935
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 11% 39 144 803

Last activity

Last change Nov. 26, 2019, 4 p.m.
Last author Martin Gross

Activity in last 30 days

Activity in last year