View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Android (Google Play)
21/210
Context English Turkish State
subevent Create a new date Yeni bir tarih oluştur
subevent Create many new dates Birçok yeni tarih oluştur
select all rows for batch-operation
Begin Başla
Select all results on other pages as well
select row for batch-operation
subevent Use as a template for a new date Yeni bir tarih için şablon olarak kullan
subevent Use as a template for many new dates Birçok yeni tarih için şablon olarak kullan
Delete selected Silme seçildi
Edit selected Tarih seçilmedi.
Activate selected Seçilenleri devre dışı bırak
Deactivate selected Silme seçildi
Add a two-factor authentication device İki faktörlü bir kimlik doğrulama cihazı ekle
To set up this device, please follow the following steps: Bu cihazı kurmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
Download the Google Authenticator application to your phone: Google Authenticator uygulamasını telefonunuza indirin:
Android (Google Play) Android (Google Play)
Android (F-Droid) Android (F-Droid)
iOS (iTunes) iOS (iTunes)
Blackberry (Link via Google) Blackberry (Google Bağlantısı)
Add a new account to the app by scanning the following barcode: Aşağıdaki barkodu tarayarak uygulamaya yeni bir hesap ekleyin:
Can't scan the barcode? Barkodu tarayamıyor musunuz?
Use the "provide a key" option of your authenticator app. Kimlik doğrulama uygulamanızın "bir anahtar sağlama" seçeneğini kullanın.
In "Account name", type your login name for pretix. "Hesap adı" nda, pretix için giriş adınızı yazın.
In "Secret"/"Account Key", enter the following code: "Gizli" / "Hesap Anahtarı" nda, aşağıdaki kodu girin:
copy Kopyala
If present, make sure "Time-based"/"TOTP" and 6 digit codes are selected. Varsa, "Zamana bağlı" / "TOTP" ve 6 haneli kodların seçildiğinden emin olun.
Enter the displayed code here: Görüntülenen kodu buraya girin:
Require second factor for future logins Gelecekteki girişler için ikinci faktör gerektir
Please connect your WebAuthn device. If it has a button, touch it now. You might have to unplug the device and plug it back in again. Lütfen U2F cihazınızı bağlayın. Bir tuşa sahipse, şimdi ona dokunun. Cihazı fişten çekip tekrar takmanız gerekebilir.
Device registration failed. Cihaz kaydı başarısız.
Delete a two-factor authentication device İki faktörlü bir kimlik doğrulama cihazını sil

Loading…

User avatar frtpskn

New translation

pretix / pretixTurkish

Android (Google Play)
Android (Google Play)
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix/control/templates/pretixcontrol/user/2fa_confirm_totp.html:17
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
src/pretix/locale/tr/LC_MESSAGES/django.po, string 2844