View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

Please onlydo not upload PDF files. larger than {size}!
English
Please do not upload files larger than {size}!
28/460
Context English Turkish State
timeline No more payments can be completed Ödemeyi tamamlandı olarak işaretle
timeline Tickets can be downloaded Bilet indir
timeline Customers can no longer cancel free or unpaid orders Kullanıcıların ödenmemiş siparişleri iptal etmesine izin ver
timeline Customers can no longer cancel paid orders Kullanıcıların ödenmemiş siparişleri iptal etmesine izin ver
timeline Download reminders are being sent out
timeline Product "{name}" becomes available Ürün adı ve varyasyonu
timeline Product "{name}" becomes unavailable
timeline Payment provider "{name}" can no longer be selected
This field has an invalid value: %(value)s. Bu alanın geçersiz bir değeri var: %(value)s.
You are seeing this message because this HTTPS site requires a 'Referer header' to be sent by your Web browser, but none was sent. This header is required for security reasons, to ensure that your browser is not being hijacked by third parties. Bu iletiyi görüyorsunuz, çünkü bu HTTPS sitesi, Web tarayıcınız tarafından gönderilecek bir 'Referer üstbilgisi' gerektirir, ancak hiçbiri gönderilmemiştir. Bu başlık, tarayıcınızın üçüncü taraflarca ele geçirilmediğinden emin olmak için güvenlik nedenleriyle gereklidir.
If you have configured your browser to disable 'Referer' headers, please re-enable them, at least for this site, or for HTTPS connections, or for 'same-origin' requests. Tarayıcınızı 'Referer' başlıklarını devre dışı bırakacak şekilde yapılandırdıysanız, lütfen en azından bu site için veya HTTPS bağlantıları için veya 'aynı kökenli' istekler için bunları yeniden etkinleştirin.
You are seeing this message because this site requires a CSRF cookie when submitting forms. This cookie is required for security reasons, to ensure that your browser is not being hijacked by third parties. Bu iletiyi görüyorsunuz, çünkü bu site formları gönderirken bir CSRF çerezi gerektiriyor. Bu çerez, tarayıcınızın üçüncü taraflarca ele geçirilmediğinden emin olmak için güvenlik nedenleriyle gereklidir.
If you have configured your browser to disable cookies, please re-enable them, at least for this site, or for 'same-origin' requests. Tarayıcınızı çerezleri devre dışı bırakacak şekilde yapılandırdıysanız, lütfen bunları en azından bu site için veya "aynı kökenli" istekler için yeniden etkinleştirin.
An unexpected error has occurred, please try again later. Dahili bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyin.
The task has been completed. Görev tamamlandı.
Please do not upload files larger than {size}! Sadece PDF dosyası yükleyin.
Filetype not allowed! Dosya türüne izin verilmedi!
subevent All dates Tüm tarihler
Use languages Dilleri kullan
Choose all languages that your event should be available in. Etkinliğinizin mevcut olması gereken tüm dilleri seçin.
This is an event series Bu bir olay serisi
You already used this slug for a different event. Please choose a new one. Bu diziyi zaten farklı bir olay için kullandınız. Lütfen yeni bir tane seçin.
Event timezone Etkinlik saat dilimi
Sales tax rate Satış vergisi oranı
Do you need to pay sales tax on your tickets? In this case, please enter the applicable tax rate here in percent. If you have a more complicated tax situation, you can add more tax rates and detailed configuration later. Biletlerinizde satış vergisi ödemeniz gerekiyor mu? Bu durumda, lütfen geçerli vergi oranını yüzde olarak girin. Daha karmaşık bir vergi durumunuz varsa daha fazla vergi oranı ve ayrıntılı yapılandırma ekleyebilirsiniz.
Grant access to team
You are allowed to create events under this organizer, however you do not have permission to edit all events under this organizer. Please select one of your existing teams that will be granted access to this event.
Create a new team for this event with me as the only member
Sample Conference Center
Heidelberg, Germany
Örnek Konferans Merkezi
Eskişehir, Türkiye
Your default locale must be specified. Varsayılan yerel ayarınız belirtilmelidir.
Copy configuration from Yapılandırmayı kopyala

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Python brace format

Following format strings are missing: {size}

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-brace-format
Source string location
pretix/control/forms/__init__.py:164
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
src/pretix/locale/tr/LC_MESSAGES/django.po, string 1371