View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

Filter by tag
English
Filter by…
21/100
Context English Turkish State
No administrator Yönetici yok
Valid Geçerli
Unredeemed Tutulmamış
Redeemed at least once En az bir kez kullanıldı
Fully redeemed Tamamen kullanıldı
Redeemed and checked in with ticket Kullanıldı ve biletle kontrol edildi
Quota handling Kota kullanımı
Allow to ignore quota Kotayı göz ardı etmesine izin ver
Filter by tag Etikete göre filtrele
Search voucher Arama kuponu
Any product in quota "{quota}" Kotadaki herhangi bir ürün "{quota}"
Refund status İade durumu
All open refunds Tüm açık iadeler
All refunds Tüm geri iaderler
Date filter Tarih geçmişi
Filter by… Etikete göre filtrele
Date of last successful payment Son ödeme tarihi
Additional footer text Ek altbilgi metni
Will be included as additional text in the footer, site-wide. Site çapında altbilgide ek metin olarak eklenecektir.
Additional footer link Ek altbilgi bağlantısı
Will be included as the link in the additional footer text. Ek altbilgi metninde bağlantı olarak dahil edilecektir.
Global message banner Genel mesaj başlığı
Global message banner detail text Global mesaj afiş detay metni
OpenCage API key for geocoding
MapQuest API key for geocoding
Leaflet tiles URL pattern
e.g. {sample}
Leaflet tiles attribution
Perform update checks Güncelleme kontrolleri yapın
During the update check, pretix will report an anonymous, unique installation ID, the current version of pretix and your installed plugins and the number of active and inactive events in your installation to servers operated by the pretix developers. We will only store anonymous data, never any IP addresses and we will not know who you are or where to find your instance. You can disable this behavior here at any time. Güncelleme kontrolü sırasında, pretix, anonim, benzersiz kurulum kimliğini, mevcut pretik versiyonunu ve yüklü eklentilerinizi ve kurulumunuzdaki aktif ve etkin olmayan etkinliklerin sayısını pretix geliştiricileri tarafından işletilen sunuculara rapor edecektir. Yalnızca anonim verileri saklayacağız, hiçbir IP adresi asla olmayacak ve kim olduğunuzu veya örneğinizi nerede bulacağımızı bilmeyeceğiz. Bu davranışı istediğiniz zaman buradan kapatabilirsiniz.
E-mail notifications E-posta bildirimleri

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched ellipsis

Source and translation do not both end with an ellipsis

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix/control/forms/filter.py:1593 pretix/plugins/reports/exporters.py:549
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/pretix/locale/tr/LC_MESSAGES/django.po, string 1553