View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

U2FWebAuthn-compatible hardware token (e.g. Yubikey)
English
WebAuthn-compatible hardware token (e.g. Yubikey)
43/490
Context English Turkish State
Your VAT ID does not match the selected country. KDV kimliğiniz seçilen ülke ile eşleşmiyor.
This VAT ID is not valid. Please re-check your input. Bu KDV kimliği geçerli değil. Lütfen girişinizi tekrar kontrol edin.
Your VAT ID could not be checked, as the VAT checking service of your country is currently not available. We will therefore need to charge VAT on your invoice. You can get the tax amount back via the VAT reimbursement process. Ülkenizin KDV kontrol hizmeti şu anda mevcut olmadığı için KDV kimliğiniz kontrol edilemedi. Bu nedenle faturanızda KDV ödemeniz gerekecek. Vergi miktarını KDV iadesi süreci ile geri alabilirsiniz.
Your VAT ID could not be checked, as the VAT checking service of your country returned an incorrect result. We will therefore need to charge VAT on your invoice. Please contact support to resolve this manually. Ülkenizin KDV kontrol hizmeti yanlış sonuç verdiği için KDV kimliğiniz kontrol edilemedi. Bu nedenle faturanızda KDV ödemeniz gerekecek. Bunu manuel olarak çözmek için lütfen destekle iletişime geçin.
There already is an account associated with this e-mail address. Please choose a different one. Bu e-posta adresiyle ilişkili bir hesap var. Lütfen farklı bir tane seçin.
Please enter your current password if you want to change your e-mail address or password. E-posta adresinizi veya şifrenizi değiştirmek isterseniz lütfen mevcut şifrenizi girin.
The current password you entered was not correct. Girdiğiniz geçerli şifre doğru değil.
Your current password Mevcut şifreniz
New password Yeni şifre
Repeat new password Yeni şifreyi tekrar girin
Default timezone Varsayılan saat dilimi
Only used for views that are not bound to an event. For all event views, the event timezone is used instead. Yalnızca bir etkinliğe bağlı olmayan görüntülemeler için kullanılır. Tüm etkinlik görüntülemeleri için, etkinlik saat dilimi kullanılır.
Device name Cihaz adı
Device type Cihaz tipi
Smartphone with the Authenticator application Kimlik doğrulama uygulamasına sahip akıllı telefon
WebAuthn-compatible hardware token (e.g. Yubikey) U2F uyumlu donanım belirteci (ör. Yubikey)
Invalid placeholder syntax: You used a different number of "{" than of "}". Geçersiz yer tutucu sözdizimi: "}" yerine farklı sayıda bir "{" kullandınız.
Invalid placeholder(s): %(value)s Geçersiz yer tutucu(lar): %(value)s
Business customer Kurumsal müşteri
Individual customer Bireysel müşteri
invoice Page %d of %d Sayfa %d
invoice Classic renderer (pretix 1.0) Klasik işleyici (pretix 1.0)
invoice Invoice from Gelen fatura
invoice Invoice to Fatura
invoice Order code Sipariş kodu
invoice Cancellation number İptal numarası
invoice Original invoice Orijinal fatura
invoice Invoice number Fatura numarası
invoice Cancellation date İptal tarihi
invoice Original invoice date Orijinal fatura tarihi
invoice Invoice date Fatura tarihi

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix/base/forms/user.py:137
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/pretix/locale/tr/LC_MESSAGES/django.po, string 270