View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Sesame Street 42
16/160
Context English Turkish State
Delete Sil
Shipping method: %(name)s Kargo Yöntemi: %(name)s
You haven't created any shipping methods yet. Henüz herhangi bir kargo yöntemi oluşturmadınız.
Create a new shipping method Yeni kargo yöntemi oluştur
Type Tip
Sales Channels Satış vergisi
Dynamic fees
The new shipping method has been created. Yeni kargolama yöntemi oluşturuldu.
We could not save your changes. See below for details. Değişikliklerinizi kaydedemedik. Detaylar için aşağıya bakın.
The requested shipping method does not exist. İstenen kargolama yöntemi mevcut değil.
Your changes have been saved. Değişiklikleriniz kaydedildi.
The selected shipping method has been deleted. Seçilen kargolama yöntemi silindi.
The selected shipping method can not be deleted. Seçilen kargolama yöntemi silinemez.
John Doe John Doe
Sample company Örnek şirket
Sesame Street 42 Sesame Street 42
Any City Herhangi bir şehir
Cover letter for tickets shipped with "{method}" "{method} " ile gönderilen biletler için kapak mektubu
Tickets shipped with "{method}" "{method} " ile gönderilen biletler
No tickets found to print. Yazdırmak için bilet bulunamadı.
Invalid input. Geçersiz Giriş.
Unknown order code or not authorized to access this order. Bilinmeyen sipariş kodu veya bu siparişe erişim yetkisi yok.
Unknown shipping method. Bilinmeyen kargolama yöntemi.
The shipping details for this order cannot be changed. Bu siparişin kargolama detayları değiştirilemez.
We were unable to process your input. See below for more details. Girişinizi işleyemedik. Daha fazla bilgi için aşağıya bakın.
You are not allowed to select this shipping method. Bu kargolama yöntemini seçmenize izin verilmiyor.
You are not allowed to select a shipping method with a different price since your order is already paid. Siparişiniz zaten ödenmiş olduğundan farklı bir fiyatla bir kargolama yöntemi seçmenize izin verilmiyor.
The changes to your order have been saved. Siparişinizdeki değişiklikler kaydedildi.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Shipping
The following string has the same context and source.
Propagated Not translated pretix/pretix

Loading…

Sesame Street 42
Sesame Street 42
2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_shipping/views.py:202 pretix_shipping/views.py:242
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
pretix_shipping/locale/tr/LC_MESSAGES/django.po, string 182