View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Copy into a new plan
36/200
Context English Dutch (informal) (nl_Informal) State
Delete seating plan: Verwijder zitplaatsplattegrond:
You cannot delete the seating plan because it is used in some of your events. Je kan deze plattegrond niet verwijderen, omdat hij bij sommige van je evenementen wordt gebruikt.
Cancel Annuleren
Are you sure you want to delete the seating plan? Weet je zeker dat je deze plattegrond wilt verwijderen?
Delete Verwijderen
Seating plan: Zitplaatsplattegrond:
Create a new seating plan Nieuwe plattegrond aanmaken
We need your seating plan in a specific format that allows our software to understand not only how your plan looks, but also how its structure and numbering works. Je stoelplattegrond moet in een bepaald formaat worden aangeleverd, zodat onze software begrijpt hoe je plattegrond eruit ziet en hoe de structuur en nummering van de stoelen werkt.
At seats.pretix.eu, you can find a graphical editor that you can use to create and modify seating plans in this specific format. Afterwards, you can save the plan to your computer's disk and upload it here to connect it to your events. Op seats.pretix.eu kan je een grafische editor vinden die je kan gebruiken om stoelplattegronden in dit formaat te maken en te bewerken. Hierna kan je de plattegrond opslaan op je computer en hier uploaden om de plattegrond voor je evenementen te gebruiken.
Go to editor Ga naar editor
Download layout Download layout
Upload layout Layout uploaden
Migrate usages of seating plan Evenementen met deze plattegrond migreren
Create a new seating plans Nieuwe plattegrond aanmaken
Name Naam
Copy into a new plan Naar een nieuwe plattegrond kopiëren
Migrate to a new plan Naar een nieuwe plattegrond migreren
Unassigned seats Missende zitplaatstoewijzingen
Order code Bestelcode
Order date Besteldatum
Number of seats Aantal stoelen
TEST MODE TESTMODUS
Change order Verander bestelling
No unassigned seats. Geen bestellingen zonder zitplaatstoewijzing.
The seating plan has been created. You can now use it for your events. De plattegrond is aangemaakt. Je kan de plattegrond nu gebruiken voor je evenementen.
Your changes could not be saved. Je wijzigingen konden niet worden opgeslagen.
Your changes have been saved. Je wijzigingen zijn opgeslagen.
All plans have been migrated. Alle plattegronden zijn gemigreerd.
The selected plan has been deleted. De gekozen plattegrond is verwijderd.
The selected plan cannot be deleted. De gekozen plattegrond kan niet worden verwijderd.
Do not allow to leave single seats empty Sta niet toe om losse plaatsen leeg te laten

Loading…

Copy into a new plan
Naar een nieuwe plattegrond migrekopiëren
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch (informal) (nl_Informal)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_seating/templates/pretix_seating/seatingplans.html:30
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
pretix_seating/locale/nl_Informal/LC_MESSAGES/django.po, string 84