View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Manage seating plans
26/200
Context English Dutch (informal) (nl_Informal) State
You can choose no more than %d seats. Je kan maximaal %d plaatsen kiezen.
Please click on an available seat to select it. Klik op een beschikbare zitplaats om deze te selecteren.
This seat is currently not available. Deze zitplaats is op dit moment niet beschikbaar.
Please do not leave single seats empty. Laat geen losse zitplaatsen leeg.
Propose similar seats Vergelijkbare plaatsen voorstellen
We need you to select different seats to allow us to fill as many seats as possible. Selecteer alsjeblieft andere zitplaatsen, zodat we zo veel mogelijk plaatsen in de zaal kunnen vullen.
Blocked seats Geblokkeerde zitplaatsen
Every seat you select here will not be available for sale. Iedere zitplaats die je hier selecteert zal niet te koop zijn.
Tip: Hold down the "shift" key while you move your mouse to quickly select multiple seats. Tip: Houd de "shift"-toets ingedrukt terwijl je de muis beweegt om snel meerdere zitplaatsen te selecteren.
Choose a seat to book Kies een plaats om te boeken
Redeem a voucher Verzilver een voucher
Voucher code Vouchercode
Redeem voucher Voucher inwisselen
Seating plan settings Plattegrondinstellingen
There are currently no seating plans configured on your organizer account. Er zijn geen zitplaatsplattegronden ingesteld voor je organisatoraccount.
Manage seating plans Stoelplattegronden beheren
Seating plan selection Zitplaatsplattegrondkeuze
Please choose a seating plan and then map every category in your seating plan to one product in pretix that defines the prices and availabilities of these seats. If you map a category to a product with variations, the user may choose between those variations for this seat. Kies een zitplaatsplattegrondplattegrond en koppel hierna elke categorie in uw plattegrond aan een product in pretix dat de prijzen en beschikbaarheid van deze plaatsen bepaalt. Als je een categorie aan een product met varianten koppelt zullen klanten tussen deze varianten mogen kiezen voor deze plaatsen.
Change blocked seats Verander geblokkeerde zitplaatsen
Selection restrictions Keuzebeperkingen
Delete seating plan: Verwijder zitplaatsplattegrond:
You cannot delete the seating plan because it is used in some of your events. Je kan deze plattegrond niet verwijderen, omdat hij bij sommige van je evenementen wordt gebruikt.
Cancel Annuleren
Are you sure you want to delete the seating plan? Weet je zeker dat je deze plattegrond wilt verwijderen?
Delete Verwijderen
Seating plan: Zitplaatsplattegrond:
Create a new seating plan Nieuwe plattegrond aanmaken
We need your seating plan in a specific format that allows our software to understand not only how your plan looks, but also how its structure and numbering works. Je stoelplattegrond moet in een bepaald formaat worden aangeleverd, zodat onze software begrijpt hoe je plattegrond eruit ziet en hoe de structuur en nummering van de stoelen werkt.
At seats.pretix.eu, you can find a graphical editor that you can use to create and modify seating plans in this specific format. Afterwards, you can save the plan to your computer's disk and upload it here to connect it to your events. Op seats.pretix.eu kan je een grafische editor vinden die je kan gebruiken om stoelplattegronden in dit formaat te maken en te bewerken. Hierna kan je de plattegrond opslaan op je computer en hier uploaden om de plattegrond voor je evenementen te gebruiken.
Go to editor Ga naar editor
Download layout Download layout

Loading…

Manage seating plans
ZitplaatsStoelplattegronden beheren
3 months ago
Manage seating plans
Nieuwe zZitplaatsplattegronden beheren
3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch (informal) (nl_Informal)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_seating/templates/pretix_seating/seating.html:16
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
pretix_seating/locale/nl_Informal/LC_MESSAGES/django.po, string 64