View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Add a new organizer
28/190
Context English Dutch (informal) (nl_Informal) State
Do you really want to reverse this transaction? This has the following implications: Wil je deze transactie echt terugdraaien? Dit heeft de volgende gevolgen:
All tickets contained in this transaction will be invalid and cannot be used to check in. Alle kaartjes die in deze transactie zijn bevat worden ongeldig verklaard, en kunnen niet worden gebruikt om in te checken.
The total amount of the order will be credited to your reseller account. Het totaalbedrag van de bestelling zal worden bijgeschreven naar je reseller-account.
You can not undo this action. Je kan deze actie niet ongedaan maken.
Go back Ga terug
Reverse Terugdraaien
Last transactions Recentste transacties
Order Bestelling
Amount Bedrag
Error! Fout!
Please wait a second… Een moment geduld…
Redeem multiple vouchers Meerdere vouchers gebruiken
Redeem voucher Voucher inwisselen
Organizers Organisatoren
Organizer connection Organisatorverbinding
Add a new organizer Nieuwe organisator toevoegen
Create a new reseller Nieuwe reseller aanmaken
You added the same organizer twice Je hebt dezelfde organisator twee keer toegevoegd
Your changes have been saved. Je wijzigingen zijn opgeslagen.
First day Eerste dag
Last day Laatste dag
All resellers Alle resellers
All events Alle evenementen
This is not a valid date range. Dit is geen geldig datumbereik.
Your reseller will not have access to anything, please select some events. Selecteer de evenementen waartoe je wederverkoper toegang moet krijgen.
This transaction cannot be reversed since the associated order already is marked as unpaid or it has been reversed before. Deze transactie kan niet worden teruggedraaid, omdat de bijbehorende bestelling al als onbetaald is gemarkeerd, of al eerder is teruggedraaid.
This transaction cannot be reversed since the presale period for this event is already over. Please contact the event organizer for a refund. Deze transactie kan niet worden teruggedraaid, omdat de voorverkoopperiode voor dit evenement al is afgelopen. Neem contact op met de organisator van het evenement voor een terugbetaling.
This transaction cannot be reversed since one of the tickets has already been used to check in. Please contact the event organizer for a refund. Deze transactie kan niet worden teruggedraaid, omdat een van de kaartjes al is gebruikt om in te checken. Neem contact op met de organisator van het evenement voor een terugbetaling.
This transaction has been reversed. Deze transactie is teruggedraaid.
All organizers Alle organisatoren
Your cart has been updated. Je winkelwagen is bijgewerkt.

Loading…

Add a new organizer
AllNieuwe organisator toevoegen
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch (informal) (nl_Informal)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_resellers/templates/pretix_resellers/resellers/form.html:68
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
pretix_resellers/locale/nl_Informal/LC_MESSAGES/django.po, string 110