View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Your changes have been saved.
31/290
Context English Dutch (informal) (nl_Informal) State
You can not undo this action. Je kan deze actie niet ongedaan maken.
Go back Ga terug
Reverse Terugdraaien
Last transactions Recentste transacties
Order Bestelling
Amount Bedrag
Error! Fout!
Please wait a second… Een moment geduld…
Redeem multiple vouchers Meerdere vouchers gebruiken
Redeem voucher Voucher inwisselen
Organizers Organisatoren
Organizer connection Organisatorverbinding
Add a new organizer Nieuwe organisator toevoegen
Create a new reseller Nieuwe reseller aanmaken
You added the same organizer twice Je hebt dezelfde organisator twee keer toegevoegd
Your changes have been saved. Je wijzigingen zijn opgeslagen.
First day Eerste dag
Last day Laatste dag
All resellers Alle resellers
All events Alle evenementen
This is not a valid date range. Dit is geen geldig datumbereik.
Your reseller will not have access to anything, please select some events. Selecteer de evenementen waartoe je wederverkoper toegang moet krijgen.
This transaction cannot be reversed since the associated order already is marked as unpaid or it has been reversed before. Deze transactie kan niet worden teruggedraaid, omdat de bijbehorende bestelling al als onbetaald is gemarkeerd, of al eerder is teruggedraaid.
This transaction cannot be reversed since the presale period for this event is already over. Please contact the event organizer for a refund. Deze transactie kan niet worden teruggedraaid, omdat de voorverkoopperiode voor dit evenement al is afgelopen. Neem contact op met de organisator van het evenement voor een terugbetaling.
This transaction cannot be reversed since one of the tickets has already been used to check in. Please contact the event organizer for a refund. Deze transactie kan niet worden teruggedraaid, omdat een van de kaartjes al is gebruikt om in te checken. Neem contact op met de organisator van het evenement voor een terugbetaling.
This transaction has been reversed. Deze transactie is teruggedraaid.
All organizers Alle organisatoren
Your cart has been updated. Je winkelwagen is bijgewerkt.
Authentication failed. Please try reloading the page. Authenticatie mislukt. Probeer de pagina te herladen.
Authentication failed, your session might have expired. Please try reloading the page. Authenticatie mislukt, je sessie is misschien verlopen. Probeer de pagina te herladen.
Unknown reseller or user. Please try reloading the page. Onbekende reseller of gebruiker. Probeer de pagina te herladen.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Resellers
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Campaign tracking
Propagated Translated pretix/pretix
Propagated Translated pretix/pretix.eu Hosted service
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Certificates of attendance
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Pages
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Shipping
Propagated Not translated pretix/pretix Plugin: pretixPOS Backend
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Seating

Loading…

Your changes have been saved.
Je winkelwagen is bijgewerktjzigingen zijn opgeslagen.
6 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Dutch (informal) (nl_Informal)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_resellers/views/control.py:114 pretix_resellers/views/control.py:166
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
pretix_resellers/locale/nl_Informal/LC_MESSAGES/django.po, string 113