View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Reseller:
14/100
Context English Dutch (informal) (nl_Informal) State
Go to reseller mode Ga naar resellermodus
Invalid date selected. Ongeldige datum gekozen.
We do not know which item you want to buy. We weten niet welk product je wilt kopen.
No valid variation exists. Er bestaat geen geldige variant.
We do not know which date you want to buy. We weten niet voor welke datum je een kaartje wilt kopen.
We do not know which seat you want to buy. We weten niet voor welke stoel je een kaartje wilt kopen.
Transaction ID Transactiekenmerk
Your organizer account is not connected to any resellers. Er zijn geen wederverkopers gekoppeld aan je organisatoraccount.
Please contact support to set up a connection to a reseller. Neem contact met de pretix-ondersteuning op om te verbinden met een wederverkoper.
ID ID
Events Evenementen
All Alle
Report Rapport
Reseller reports Resellerrapporten
Generate report Genereer rapport
Reseller: Wederverkoper:
Service fees Servicekosten
Save Opslaan
Log out Log uit
You are currently working on behalf of %(user)s. Je werkt momenteel namens %(user)s.
Stop impersonating Terug naar eigen gebruiker
We are processing your request … We verwerken je aanvraag…
If this takes longer than a few minutes, please contact us. Neem contact met ons op als dit langer dan een aantal minuten duurt.
Please collect the payment directly from the customer. Settlement between you and the event organizer will be performed as agreed. Neem de betaling direct van de klant aan. De afrekening tussen jou en de organisator van het evenement zal later zoals overeengekomen worden uitgevoerd.
Event detail Evenementsdetails
Begin: %(time)s Begin: %(time)s
End: %(time)s Einde: %(time)s
Admission: %(time)s Deuren open: %(time)s
Admission: %(datetime)s Deuren open: %(datetime)s
List of events Lijst van evenementen
Search query Zoekopdracht

Loading…

Reseller:
ResellerWederverkoper:
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch (informal) (nl_Informal)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_resellers/templates/pretix_resellers/control_update.html:5
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
pretix_resellers/locale/nl_Informal/LC_MESSAGES/django.po, string 49