View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Pages
8/100
Context English Dutch State
Pages Pagina's
Allows you to add static pages to your event site, for example for a FAQ, terms of service, etc. Staat u toe om statische pagina's aan uw evenementswebsite toe te voegen, bijvoorbeeld voor een FAQ, algemene voorwaarden, etc.
URL form URL-formaat
The slug may only contain letters, numbers, dots and dashes. De slug mag alleen letters, cijfers, punten en streepjes bevatten.
This will be used to generate the URL of the page. Please only use latin letters, numbers, dots and dashes. You cannot change this afterwards. Dit zal worden gebruikt om de URL van deze pagina te genereren. Gebruik alleen Latijnse letters, getallen, punten en strepen. U kunt dit achteraf niet meer veranderen.
Page title Paginatitel
Page content Paginainhoud
Show link on the event start page Toon link op de startpagina van het evenement
Show link in the event footer Toon link in de footer van het evenement
Require the user to acknowledge this page before an order is created (e.g. for terms of service). Verplicht de gebruiker om akkoord te gaan met deze pagina voordat een bestelling wordt geplaatst (bijvoorbeeld voor algemene voorwaarden).
The page has been created. De pagina is aangemaakt.
The page has been modified. De pagina is aangepast.
The page has been deleted. De pagina is verwijderd.
I have read and agree with the content of the following pages: {plist} Ik heb de inhoud van de volgende pagina's gelezen en ga ermee akkoord: {plist}
Delete a page Verwijder een pagina
Are you sure you want to delete the page <strong>%(name)s</strong>? Weet u zeker dat u de pagina <strong>%(name)s</strong> wilt verwijderen?

Loading…

Pages
Pagina's
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_pages/__init__.py:10 pretix_pages/signals.py:23 pretix_pages/templates/pretix_pages/index.html:6 pretix_pages/templates/pretix_pages/index.html:8
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
pretix_pages/locale/nl/LC_MESSAGES/django.po, string 1