View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English

Please transfer the full amount to the following bank account.

Reference: %(code)s
Amount: %(total)s
%(bank)s
149/1200
Context English Dutch State
Mollie Connect: Client secret Mollie Connect: Clientgeheim
After you submitted your order, we will redirect you to Mollie to complete your payment. You will then be redirected back here to get your tickets. Nadat u uw bestelling heeft ingediend zullen we u naar Mollie doorverwijzen om uw betaling uit te voeren. U zult hierna naar hier worden teruggestuurd om uw tickets te krijgen.
Payment method Betalingsmethode
After completing your purchase, we will ask you to transfer the money to a bank account, using a personal reference code. Na het afronden van de betaling zullen we u vragen om het geld over te maken naar een bankrekening, met in de omschrijving van uw betaling een persoonlijke code.
ID ID
Status Status
Paid at Betaald op
Expires at Verloopt op
Settlement amount Uitbetalingshoeveelheid
Card holder Kaarthouder
Card number Kaartnummer
Card type Kaarttype
Payer name Naam betaler
Bitcoin amount Bitcoinhoeveelheid
Error message Foutmelding

Please transfer the full amount to the following bank account.

Reference: %(code)s
Amount: %(total)s
%(bank)s

Maak het te betalen bedrag over naar de volgende bankrekening:

Betalingscode (plaats in omschrijving): %(code)s
Bedrag: %(total)s
%(bank)s
Please transfer the full amount to the following bank account: Maak het volledige bedrag over naar de volgende bankrekening:
Amount: Bedrag:
Reference code (important): Betalingscode (belangrijk, plaats in omschrijving):
After you sent the bank transfer, you can close this window. We will send you an email as soon as we received your payment. Nadat u de bankoverschrijving heeft verstuurd kunt u dit venster sluiten. We zullen u een email sturen wanneer we uw betaling hebben ontvangen.
Open banking app Open bankieren-app
Requires that the app supports BezahlCode Vereist dat de app BezahlCode ondersteunt
We're waiting for an answer from the payment provider regarding your payment. Please contact us if this takes more than a few days. We wachten op een antwoord van de betalingsprovider over uw betaling. Neem contact met ons op als dit langer dan een paar dagen duurt.
The payment transaction could not be completed for the following reason: De betalingstransactie kon om de volgende reden niet voltooid worden:
Unknown reason Onbekende reden
The payment process has started in a new window. Het betalingsproces is begonnen in een nieuw venster.
The window to enter your payment data was not opened or was closed? Is het venster om uw betaling uit te voeren niet geopend?
Click here in order to open the window. Klik hier om het venster te openen.
An error occurred during connecting with Mollie, please try again. Er is iets misgegaan tijdens het communiceren met Mollie, probeer het opnieuw.
Mollie returned an error: {} Mollie meldde een fout: {}
Please create a website profile in your Mollie account and try again. Maak een websiteprofiel aan in uw Mollie-account en probeer het opnieuw.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Mollie
The following string has the same context and source.
Propagated Translated pretix/pretix

Loading…

User avatar maartenberg

Translation changed

pretix / pretix Plugin: MollieDutch


Please transfer the full amount to the following bank account.

Reference: %(code)s
Amount: %(total)s
%(bank)s

Maak het volledigete betalen bedrag over naar de volgende bankrekening:

KenmerkBetalingscode (plaats in omschrijving): %(code)s
Bedrag: %(total)s
%(bank)s
3 months ago

Please transfer the full amount to the following bank account.

Reference: %(code)s
Amount: %(total)s
%(bank)s

Maak het volledige bedrag over naar de volgende bankrekening:

Kenmerk (plaats in omschrijving): %(code)s
Bedrag: %(total)s
%(bank)s
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Flags
python-format
Source string location
pretix_mollie/templates/pretix_mollie/order_pending.txt:1
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
pretix_mollie/locale/nl/LC_MESSAGES/django.po, string 71