View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Add emails to the list without sending a confirmation mail
77/580
Context English Dutch (informal) (nl_Informal) State
The user's email address has been added to the selected MailChimp list or already is part of the list. Het e-mailadres van de gebruiker is toegevoegd aan de geselecteerde MailChimp-lijst of maakt er al deel van uit.
The user's email address could not be added to the selected MailChimp list due to an error. Het e-mailadres van de gebruiker kon niet worden toegevoegd aan de geselecteerde MailChimp-lijst vanwege een fout.
A MailChimp account has been connected Er werd verbinding gemaakt met een MailChimp-account
Yes, I want to receive the organizer's newsletter Ja, ik wil de nieuwsbrief van de organisator ontvangen
MailChimp integration MailChimp-integratie
MailChimp Account MailChimp-account
Connected Verbonden
Disconnect Verbinding verbreken
Save Opslaan
Connect to MailChimp Verbinden met MailChimp
Sorry, we had trouble communicating with the MailChimp API. Please try again later. Sorry, we hebben problemen ondervonden met de MailChimp API. Gelieve het later opnieuw te proberen.
MailChimp list MailChimp-lijst
<a {a_attr}>Click here</a> to check for new lists in your MailChimp account. <a {a_attr}>Klik hier</a> om te controleren op nieuwe lijsten in je MailChimp-account.
Add emails to the list without asking users in the frontend Voeg e-mailadressen toe aan de lijst zonder toestemming te vragen aan de gebruikers
Not recommended, might be considered illegal/unfair business practice in your legislation. Niet aanbevolen, kan beschouwd worden als onwettelijke/oneerlijke handelspraktijken in je wetgeving.
Add emails to the list without sending a confirmation mail Voeg e-mailadressen toe aan de lijst zonder een bevestigingsmail te versturen
Checkbox label Checkboxlabel
-- None -- -- Geen --
Okay! Your pretix event is now disconnected from your MailChimp account. Oké! De verbinding tussen je pretix-evenement en je MailChimp-account is nu verbroken.
Wonderful! You can now configure the MailChimp integration. Prachtig! Je kan nu de MailChimp-integratie configureren.
We refreshed your MailChimp lists, you can now go ahead with configuring the correct one! We hebben je MailChimp-lijsten vernieuwd, je kan nu verder gaan met het instellen van de correcte lijst!

Loading…

Add emails to the list without sending a confirmation mail
Voeg e-mailadressen toe aan de lijst zonder een bevestigingsmail te versturen
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch (informal) (nl_Informal)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_mailchimp/views.py:36
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
pretix_mailchimp/locale/nl_Informal/LC_MESSAGES/django.po, string 21