View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Wonderful! You can now configure the MailChimp integration.
60/590
Context English Catalan State
MailChimp integration Integració de MailChimp
MailChimp Account Compte de MailChimp
Connected Connectat
Disconnect Desconnectar
Save Desar
Connect to MailChimp Connectar a MailChimp
Sorry, we had trouble communicating with the MailChimp API. Please try again later. Ho sentim, hem tingut problemes per comunicar-nos amb l'API de MailChimp. Siusplau, intenta-ho més tard.
MailChimp list Llista de MailChimp
<a {a_attr}>Click here</a> to check for new lists in your MailChimp account. <a {a_attr}> Feu clic aquí </a> per comprovar si hi ha llistes noves al vostre compte de MailChimp.
Add emails to the list without asking users in the frontend Afegiu correus electrònics a la llista sense demanar-los als usuaris del frontend
Not recommended, might be considered illegal/unfair business practice in your legislation. No recomanat, es pot considerar una pràctica comercial il·legal/deslleial a la vostra legislació.
Add emails to the list without sending a confirmation mail Afegiu correus electrònics a la llista sense enviar cap missatge de confirmació
Checkbox label Etiqueta de la casella de selecció
-- None -- - Cap -
Okay! Your pretix event is now disconnected from your MailChimp account. Bé! El vostre esdeveniment de prefix ja està desconnectat del vostre compte de MailChimp.
Wonderful! You can now configure the MailChimp integration. Meravellós! Ara podeu configurar la integració de MailChimp.
We refreshed your MailChimp lists, you can now go ahead with configuring the correct one! Hem actualitzat les vostres llistes de MailChimp, ara podeu continuar configurant la correcta!

Loading…

Wonderful! You can now configure the MailChimp integration.
Meravellós! Ara podeu configurar la integració de MailChimp.
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_mailchimp/views.py:145
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
pretix_mailchimp/locale/ca/LC_MESSAGES/django.po, string 25