View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Redirect to external URL
29/240
Context English Turkish State
Campaign Tracking for pretix Pretix için Kampanya Takibi
Allows you to track various campaign and affiliate links that link to your shop Mağazanıza bağlantı veren çeşitli kampanyaları ve bağlı kuruluşları izlemenizi sağlar
Description Açıklama
Redirect to external URL Harici URL'ye yönlendiriliyor
OPTIONAL: If someone clicks on the campaign link, they will be redirected to the URL given in this field. You can leave this empty to redirect the user to your ticket shop. You can use this e.g. to redirect users to your event website first but still track them as part of the campaign if they return to the ticket shop later. İSTEĞE BAĞLI: Birisi kampanya bağlantısına tıklarsa, bu alanda verilen URL'ye yönlendirilir. Kullanıcıyı bilet satıcınıza yönlendirmek için bunu boş bırakabilirsiniz. Bu örn. Kullanıcıları etkinlik web sitenize yönlendirmek ancak yine de daha sonra bilet mağazasına dönmeleri halinde onları kampanyanın bir parçası olarak izlemek.
Campaigns Kampanyalar
A campaign has been created. Bir kampanya oluşturuldu.
A campaign has been modified. Bir kampanya değiştirildi.
A campaign has been deleted. Bir kampanya silindi.
Create a campaign Kampanya oluştur
Please enter a descriptive name for the campaign so you can recognize it later. After you created the campaign, we will tell give you the link to use to track visitors of your shop that are refered by this campaign. Kampanya için lütfen daha sonra tanıyabileceğiniz açıklayıcı bir ad girin. Kampanyayı oluşturduktan sonra, mağazanızın ziyaretçilerini izlemek için bu kampanya tarafından atıfta bulunulan bağlantıyı size göndereceğiz.
Save Kaydet
Delete campaign Kampanyayı sil
Are you sure you want to delete the campaign <strong>%(campaign.description)s</strong>? Kampanyayı <strong> %(campaign.description)s </strong> silmek istediğinizden emin misiniz?
All analytical data on this campaign will be permanently lost. Bu kampanyadaki tüm analitik veriler kalıcı olarak kaybedilecek.
Cancel İptal et
Delete Sil
Campaign details Kampanya ayrıntıları
Campaign: Kampanya:

Loading…

Redirect to external URL
Harici URL'yie yönlendiriliyor
2 years ago
Redirect to external URL
Harici URL'yi yönlendir
2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix_campaigns/models.py:29
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
pretix_campaigns/locale/tr/LC_MESSAGES/django.po, string 4