View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Product
7/100
Context English Swedish State
Your request is currently being processed. Depending on the size of your event, this might take up to a few minutes. Din begäran behandlas för närvarande. Beroende på storleken på ditt event kan det ta upp till några minuter.
Your request has been queued on the server and will soon be processed. Din begäran har köats på servern och kommer snart att behandlas.
Your request arrived on the server but we still wait for it to be processed. If this takes longer than two minutes, please contact us or go back in your browser and try again. Din förfrågan har nått servern, men vi väntar fortfarande på att den ska behandlas. Om det tar mer än två minuter, vänligen kontakta oss eller gå tillbaka i din webbläsare och försök igen.
An error of type {code} occurred. Ett fel av typ {code} har hänt.
We currently cannot reach the server, but we keep trying. Last error code: {code} Just nu kan vi inte nå servern, men vi fortsätter att försöka. Senaste felkoden var: {code}
The request took too long. Please try again. Förfrågan tog för lång tid. Vänligen försök igen.
We currently cannot reach the server. Please try again. Error code: {code} Just nu kan vi inte nå servern. Vänligen försök igen. Felkod: {code}
We are processing your request … Vi behandlar din förfrågan …
We are currently sending your request to the server. If this takes longer than one minute, please check your internet connection and then reload this page and try again. Vi skickar din förfrågan till servern. Om det tar mer än en minut, kontrollera din internetanslutning och ladda sedan den här sidan och försök igen.
Close message Stäng meddelande
Copied! Kopierat!
Press Ctrl-C to copy! Tryck Ctrl-C för att kopiera!
is one of är en av
is before är före
is after är efter
Product Produkt
Product variation Produktvarianter
Current date and time Aktuellt datum och tid
Number of previous entries Antal tidigare poster
Number of previous entries since midnight Antal tidigare poster sedan midnatt
Number of days with a previous entry Antal dagar med en tidigare postning
All of the conditions below (AND) Alla villkor nedan (AND)
At least one of the conditions below (OR) Minst ett av villkoren nedan (OR)
Event start Evenemanget börjar
Event end Evenemanget slutar
Event admission Tillträde till evenemang
custom time anpassad tid
Tolerance (minutes) Tolerans (minuter)
Add condition Lägg till villkor
Lead Scan QR Skanna QR-koden
Check-in QR QR-kod för att Checka in
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated pretix/pretix (frontend)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated pretix/pretix
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Passbook
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: pretixPOS Backend
Propagated Not translated pretix/pretix Plugin: Shipping
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Seating

Loading…

User avatar TobiasSundgren

Suggestion accepted

pretix / pretix (frontend)Swedish

Product
Produkt
7 months ago
User avatar pernillan

Suggestion added

pretix / pretix (frontend)Swedish

Product
Produkt
7 months ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix/static/pretixcontrol/js/ui/checkinrules.js:59
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
src/pretix/locale/sv/LC_MESSAGES/djangojs.po, string 58