View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

BarcodImage area
English
Image area
13/100
Context English Swedish State
Number of days with a previous entry Antal dagar med en tidigare postning
All of the conditions below (AND) Alla villkor nedan (AND)
At least one of the conditions below (OR) Minst ett av villkoren nedan (OR)
Event start Evenemanget börjar
Event end Evenemanget slutar
Event admission Tillträde till evenemang
custom time anpassad tid
Tolerance (minutes) Tolerans (minuter)
Add condition Lägg till villkor
Lead Scan QR Skanna QR-koden
Check-in QR QR-kod för att Checka in
The PDF background file could not be loaded for the following reason: Bakgrunds-filen till PDFen kunde inte laddas av följande orsak:
Group of objects Grupp av objekt
Text object Textobjekt
Barcode area QR-kod-område
Image area QR-kod-område
Powered by pretix Drivs av pretix
Object Object
Ticket design Biljettdesign
Saving failed. Misslyckades att spara.
Error while uploading your PDF file, please try again. Ett fel uppstod när du laddade upp din PDF-fil, vänligen försök igen.
Do you really want to leave the editor without saving your changes? Vill du verkligen lämna editorn utan att spara dina ändringar?
An error has occurred. Ett fel har uppstått.
Generating messages … Skapar meddelanden …
Unknown error. Okänt fel.
Your color has great contrast and is very easy to read! Din färg har hög kontrast och är väldigt lätt att läsa!
Your color has decent contrast and is probably good-enough to read! Din färg har tillräcklig kontrast och är troligtvis läsbar!
Your color has bad contrast for text on white background, please choose a darker shade. Din färg har dålig kontrast för text på vit bakgrund, var god välj en mörkare nyans.
All Alla
None Ingen
Use a different name internally Använd ett annat namn internt

Loading…

User avatar None

Source string changed

pretix / pretix (frontend)Swedish

BarcodImage area
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix/static/pretixcontrol/js/ui/editor.js:527
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
src/pretix/locale/sv/LC_MESSAGES/djangojs.po, string 78