View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Product
7/100
Context English Dutch (informal) (nl_Informal) State
Your request is currently being processed. Depending on the size of your event, this might take up to a few minutes. Je aanvraag wordt binnenkort verwerkt. Afhankelijk van de grootte van het evenement kan dit enkele minuten duren.
Your request has been queued on the server and will soon be processed. Je aanvraag zal binnenkort op de server in behandeling worden genomen.
Your request arrived on the server but we still wait for it to be processed. If this takes longer than two minutes, please contact us or go back in your browser and try again. Je verzoek is aangekomen op de server, maar wordt nog niet verwerkt. Neem contact met ons op als dit langer dan twee minuten duurt, of ga terug in je browser en probeer het opnieuw.
An error of type {code} occurred. Er is een fout opgetreden met code {code}.
We currently cannot reach the server, but we keep trying. Last error code: {code} De server is op dit moment niet bereikbaar, we proberen het opnieuw. Laatste foutcode: {code}
The request took too long. Please try again. De aanvraag duurde te lang, probeer het alsjeblieft opnieuw.
We currently cannot reach the server. Please try again. Error code: {code} De server is op dit moment niet bereikbaar, probeer het alsjeblieft opnieuw. Foutcode: {code}
We are processing your request … We verwerken je aanvraag…
We are currently sending your request to the server. If this takes longer than one minute, please check your internet connection and then reload this page and try again. Je aanvraag wordt naar de server verstuurd. Controleer je internetverbinding en probeer het opnieuw als dit langer dan een minuut duurt.
Close message Sluit bericht
Copied! Gekopieerd!
Press Ctrl-C to copy! Gebruik Ctrl-C om te kopiëren!
is one of is een van
is before is voor
is after is na
Product Product
Product variation Productvariant
Current date and time Huidige datum en tijd
Number of previous entries Aantal eerdere binnenkomsten
Number of previous entries since midnight Aantal eerdere binnenkomsten sinds middernacht
Number of days with a previous entry Aantal dagen met een eerdere binnenkomst
All of the conditions below (AND) Alle volgende voorwaarden (EN)
At least one of the conditions below (OR) Ten minste één van de volgende voorwaarden (OF)
Event start Start van het evenement
Event end Einde van het evenement
Event admission Toegangstijd evenement
custom time aangepaste tijd
Tolerance (minutes) Speling (minuten)
Add condition Voorwaarde toevoegen
Lead Scan QR QR-code voor lead-scanning
Check-in QR QR-code voor check-in
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated pretix/pretix (frontend)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated pretix/pretix
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Passbook
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Shipping
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: pretixPOS Backend
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Shared report
Propagated Translated pretix/pretix Plugin: Seating

Loading…

Product
Product
10 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Dutch (informal) (nl_Informal)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix/static/pretixcontrol/js/ui/checkinrules.js:59
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
src/pretix/locale/nl_Informal/LC_MESSAGES/djangojs.po, string 58