The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

BarcodImage area
English
Image area
13/100
Context English Dutch (informal) (nl_Informal) State
Number of days with a previous entry Aantal dagen met een eerdere binnenkomst
All of the conditions below (AND) Alle volgende voorwaarden (EN)
At least one of the conditions below (OR) Ten minste één van de volgende voorwaarden (OF)
Event start Start van het evenement
Event end Einde van het evenement
Event admission Toegangstijd evenement
custom time aangepaste tijd
Tolerance (minutes) Speling (minuten)
Add condition Voorwaarde toevoegen
Lead Scan QR QR-code voor lead-scanning
Check-in QR QR-code voor check-in
The PDF background file could not be loaded for the following reason: Het PDF-achtergrondbestand kon niet geladen worden om de volgende reden:
Group of objects Groep van objecten
Text object Tekstobject
Barcode area Barcodegebied
Image area Barcodegebied
Powered by pretix Mogelijk gemaakt door pretix
Object Object
Ticket design Kaartjesontwerp
Saving failed. Opslaan mislukt.
Error while uploading your PDF file, please try again. Probleem bij het uploaden van het PDF-bestand, probeer het opnieuw.
Do you really want to leave the editor without saving your changes? Wil je de editor verlaten zonder je wijzigingen op te slaan?
An error has occurred. Er is iets misgegaan.
Generating messages … Bezig met het genereren van berichten …
Unknown error. Onbekende fout.
Your color has great contrast and is very easy to read! Je kleur heeft een goed contrast, en is gemakkelijk te lezen!
Your color has decent contrast and is probably good-enough to read! Je kleur heeft een redelijk contrast, en is waarschijnlijk goed te lezen!
Your color has bad contrast for text on white background, please choose a darker shade. Je kleur heeft een slecht contrast voor tekst op een witte achtergrond, kies een donkerdere kleur.
All Alle
None Geen
Use a different name internally Gebruik intern een andere naam

Loading…

User avatar None

Source string changed

pretix / pretix (frontend)Dutch (informal) (nl_Informal)

BarcodImage area
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch (informal) (nl_Informal)
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix/static/pretixcontrol/js/ui/editor.js:531
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
src/pretix/locale/nl_Informal/LC_MESSAGES/djangojs.po, string 78