View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

BarcodImage area
English
Image area
17/100
Context English Latvian State
Number of days with a previous entry
All of the conditions below (AND)
At least one of the conditions below (OR)
Event start
Event end
Event admission
custom time
Tolerance (minutes)
Add condition
Lead Scan QR Galvenās skenēšanas QR
Check-in QR Reģistrācijas QR
The PDF background file could not be loaded for the following reason: Fona PDF fails nevarēja ielādēties sekojoša iemesla dēļ:
Group of objects Objektu grupa
Text object Teksta objekts
Barcode area Svītru koda lauks
Image area Svītru koda lauks
Powered by pretix Pretix atbalstīts
Object Objekts
Ticket design Biļešu dizains
Saving failed. Saglabāšana neizdevās.
Error while uploading your PDF file, please try again. Radusies kļūda augšupielādējot jūsu PDF failu, lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
Do you really want to leave the editor without saving your changes? Vai jūs tiešām vēlaties iziet no rediģēšanas lauka bez veikto izmaiņu saglabāšanas?
An error has occurred. Ir radusies kļūda.
Generating messages … Ziņas tiek ģenerētas …
Unknown error. Nezināma kļūda.
Your color has great contrast and is very easy to read! Izvēlētā teksta krāsa ļoti labi izceļas un ir viegli lasāma!
Your color has decent contrast and is probably good-enough to read! Izvēlētā teksta krāsa pietiekami izceļas un visdrīzāk būs samērā viegli lasāma!
Your color has bad contrast for text on white background, please choose a darker shade. Izvēlētā krāsa tekstam neizceļas uz esošā fona, lūdzu, izvēlieties tumšāku krāsu.
All Visi
None Neviens
Use a different name internally Izmantojiet citu nosaukumu iekšēji

Loading…

User avatar None

Source string changed

pretix / pretix (frontend)Latvian

BarcodImage area
a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
pretix/static/pretixcontrol/js/ui/editor.js:527
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
src/pretix/locale/lv/LC_MESSAGES/djangojs.po, string 78