View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.

Translation

English
Ticket checked in
22/170
Context English Slovenian State
An invoice for this order already exists. Račun za to naročilo že obstaja.
There was an error sending the mail. Please try again later. Napaka pri pošiljanju emaila. Poskusite ponovno kasneje.
One of the selected products is not available in the selected country. Eden od izbranih izdelkov ni na voljo v izbrani državi.
New order placed Oddano novo naročilo
New order requires approval Novo naročilo je potrebno potrditi
Order marked as paid Naročilo označeno za plačano
Order canceled Naročilo preklicano
Order reactivated Naročilo znova aktivirano
Order expired Naročilo je poteklo
Order information changed Podatki naročila so spremenjeni
Order contact address changed Kontakni naslov na naročilu je spremenjen
Order changed Naročilo spremenjeno
External refund of payment Zunanje vračilo plačila
Order approved Naročilo potrjeno
Order denied Naročilo zavrnjeno
Ticket checked in Vstopnica 'checkirana'
Ticket check-in reverted Vstopnica je odcheckirana
Event created Dogodek ustvarjen
Event details changed Podrobnosti o dogodku so spremenjene
subevent Event series date added Datum serije dogodkov je dodan
subevent Event series date changed Datum serije dogodkov se je spremenil
subevent Event series date deleted Datum serije dogodkov je izbrisan
{system} User {system} Uporabnik
E-mail E-pošta
Password Geslo
Online shop Spletna trgovina
Default Privzeto
Simple with logo Enostavno z logotipom
John Doe Janez Novak
Sample Corporation Primer Družbe
Sample Admission Ticket Vzorec vstopnice
User avatar lapor-kris

Suggestion added

Vstopnica je uporabljena

Suggested change:

Vstopnica 'checkiraje uporabljena'
a month ago

Loading…

User avatar lapor-kris

Suggestion added

pretix / pretixSlovenian

Ticket checked in
Vstopnica je uporabljena
a month ago
User avatar besimple

Suggestion accepted

pretix / pretixSlovenian

Ticket checked in
Vstopnica 'checkirana'
a year ago
User avatar None

Suggestion added

pretix / pretixSlovenian

Ticket checked in
Vstopnica 'checkirana'
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There is 1 suggestion for this string.

View

Glossary

English Slovenian
check in prijava pretix

Source information

Source string location
pretix/api/webhooks.py:227
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/pretix/locale/sl/LC_MESSAGES/django.po, string 56