Source Translation
add-on dodatek/produkt dodatkowy
approval zatwierdzenie
canceled anulowane
checked in zameldowane
endpoint endpoint
event wydarzenie
item przedmiot
live aktywny
null puste
online online
order zamówienie
pending w toku
quota pula
shop sklep
subevent podwydarzenie
q3k

Glossary added

pretixPolish

w toku
a year ago
q3k

Glossary updated

pretixPolish

pula
a year ago
q3k

Glossary updated

pretixPolish

dodatek/produkt dodatkowy
a year ago
q3k

Glossary added

pretixPolish

sklep
a year ago
q3k

Glossary added

pretixPolish

online
a year ago
q3k

Glossary added

pretixPolish

zameldowane
a year ago
q3k

Glossary added

pretixPolish

anulowane
a year ago
q3k

Glossary added

pretixPolish

zatwierdzenie
a year ago
q3k

Glossary added

pretixPolish

zamówienie
a year ago
q3k

Glossary added

pretixPolish

endpoint
a year ago
Browse all glossary changes