User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: Slack integrationTurkish

Resource update 2 years ago
Committed changes 2 years ago
Translation completed 2 years ago
Wonderful! You should now receive slack messages for newly created orders.
Olağanüstü! Yeni oluşturulan siparişler için artık slack mesajları almalısınız.
2 years ago
Invalid request, please try again.
Geçersiz istek!!! Lütfen tekrar deneyin.
2 years ago
Okay! Your pretix event is now disconnected from your slack channel.
Tamam! Pretix etkinliğiniz artık slack kanalınızdan kesildi.
2 years ago
Sorry, we had trouble communicating with the slack API. Please try again later.
Maalesef, Slack API ile iletişimde sorun yaşadık. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
2 years ago
View this app on Slack
Bu uygulamayı Slack'de görüntüle
2 years ago
Your shop is connected to your slack channel <strong>%(channel)s</strong>. We'll notify you there if a new order has been placed!
Mağazanız slack kanalınıza <strong>%(channel)s</strong> bağlı. Yeni bir sipariş verildiyse size haber vereceğiz!
2 years ago
We haven't been able to connect to the Slack API. We received the error code "%(reason)s" and were unable to notify you. Sorry for that! If this problem happens more often, please contact support.
Slack API'sine bağlanamadık. "%(reason)s" hata kodunu aldık ve sizi bilgilendiremedik. Bunun için özür dilerim! Bu sorun daha sık olursa, lütfen destekle iletişime geçin.
2 years ago
Order total
Sipariş toplamı
2 years ago
Order {code}
Sipariş {code}
2 years ago
A new order has been placed for {event}.
{event} için yeni bir sipariş verildi.
2 years ago
A new order has been placed for {event}.
{event} için yeni bir sipariş verildi
2 years ago
Slack App Client Secret
Slack App Müşteri Sırrı
2 years ago
Slack App Client ID
Slack App Müşteri Kimliği
2 years ago
Slack Integration
Slack Entegrasyonu
2 years ago
pretix-slack is able to notify your Slack channel about new orders
pretix-slack, Slack kanalınızı yeni siparişler hakkında bilgilendirebilir
2 years ago
Slack integration for pretix
Pretix için Slack entegrasyonu
2 years ago
User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Slack integrationTurkish

Committed changes 2 years ago

Search