User avatar raphael

New string to translate

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

New string to translate 3 months ago
Resource update 3 months ago
User avatar None

New string to translate

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

Resource update 2 years ago
Committed changes 2 years ago
User avatar frtpskn

Translation completed

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

Translation completed 2 years ago
Cover sheet layout
Kapak sayfasının düzenini değiştir
2 years ago
You can create and modify layouts in the advanced settings of the regular PDF ticket output.
Düzenli PDF bileti çıktısının gelişmiş ayarlarında düzenler oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz.
2 years ago
Ticket layout
Bilet düzeni
2 years ago
Cover sheet
Kapak sayfası yazdır
2 years ago
Default layout
Varsayılan düzen
2 years ago
(Use event default)
(Etkinlik varsayılanını kullan)
2 years ago
(No cover sheet)
(Kapak sayfası yazdırok)
2 years ago
Default cover sheet layout
KVarsayılan kapak sayfasının düzenini değiştir
2 years ago
Committed changes 2 years ago
User avatar raphael

Translation changed

pretix / pretix Plugin: ShippingTurkish

Shipping method: %(name)s
Kargo Yöntemi: %(name)s
2 years ago

Search