Committed changes a year ago
If a gift card is used for the payment, the percentual fees will be applied on the value of the tickets minus the value of the gift cards. All fixed fees will be dropped if the tickets can be paid with gift cards entirely. This only works if the gift card is redeemd when the order is submitted, not if it's used to pay an unpaid order later.
Als er een cadeaubon wordt gebruikt voor de betaling zullen de procentuele toeslagen worden berekend over de waarde van de kaartjes min de waarde van de cadeaubon. Alle vaste kosten vervallen als de kaartjes compleet met een of meerdere cadeaubonnen worden betaald. Dit werkt alleen als de cadeaubon wordt verzilverd wanneer de bestelling wordt geplaatst, en niet als de cadeaubon later wordt gebruikt om een onbetaalde bestelling te betalen.
a year ago
Do not charge service fee on tickets paid with gift cards
Reken geen servicekosten voor kaartjes betaald met cadeaubonnen
a year ago
Service Fees
Servicekosten
a year ago
New string to translate a year ago
Resource update a year ago
Committed changes a year ago
This fee will be added for each ticket sold, except for free items and addons.
Deze toeslag zal worden toegevoegd voor elk verkochte kaartje, behalve voor gratis producten en add-ons.
a year ago
Fixed fee per ticket
Vaste toeslag per kaartje
a year ago
Percentage of the order total. Note that this percentage will currently only be calculated on the summed price of sold tickets, not on other fees like e.g. shipping fees, if there are any.
Percentage van het totaalbedrag van de bestelling. Merk op dat dit percentage alleen zal worden berekend over de prijzen van de verkochte kaartjes, en niet over andere toeslagen zoals verzendkosten, als deze er zijn.
a year ago
Percentual fee per order
Procentuele toeslag per bestelling
a year ago
Fixed fee per order
Vaste toeslag per bestelling
a year ago
If you keep values empty, we will fall back to the values from above. If you do not want to charge any fees through this sales channel, set them to zero explicity.
Als je waarden leeg laat zullen we de hierboven ingestelde waarden gebruiken. Zet de waarden expliciet op nul als je geen servicekosten wilt rekenen voor dit verkoopkanaal.
a year ago
Service fees with resellers
Servicekosten voor wederverkopers
a year ago
plus
plus
a year ago
per order
per bestelling
a year ago
per ticket
per kaartje
a year ago
Resource update a year ago
Resource update 2 years ago
Committed changes 2 years ago

Search