Committed changes 3 months ago
Copy into a new plan
Naar een nieuwe plattegrond migrekopiëren
3 months ago
Upload layout
Layout uploaden
3 months ago
Download layout
Download layout
3 months ago
Go to editor
Ga naar editor
3 months ago
At seats.pretix.eu, you can find a graphical editor that you can use to create and modify seating plans in this specific format. Afterwards, you can save the plan to your computer's disk and upload it here to connect it to your events.
Op seats.pretix.eu kan je een grafische editor vinden die je kan gebruiken om stoelplattegronden in dit formaat te maken en te bewerken. Hierna kan je de plattegrond opslaan op je computer en hier uploaden om de plattegrond voor je evenementen te gebruiken.
3 months ago
We need your seating plan in a specific format that allows our software to understand not only how your plan looks, but also how its structure and numbering works.
Je stoelplattegrond moet in een bepaald formaat worden aangeleverd, zodat onze software begrijpt hoe je plattegrond eruit ziet en hoe de structuur en nummering van de stoelen werkt.
3 months ago
Manage seating plans
ZitplaatsStoelplattegronden beheren
3 months ago
We need your seating plan in a specific format that allows our software to understand not only how your plan looks, but also how its structure and numbering works.
Je s
3 months ago
Manage seating plans
Nieuwe zZitplaatsplattegronden beheren
3 months ago
Blocked
Geblokkeerde zitplaatsen
3 months ago
Booked
Geboekt
3 months ago
Available
Beschikbaar
3 months ago
User avatar None

New string to translate

pretix / pretix Plugin: SeatingDutch (informal) (nl_Informal)

New string to translate 4 months ago
Resource update 4 months ago
Committed changes 6 months ago
You can choose no more than %d seats.
Je kan maximaal %d plaatsen kiezen.
6 months ago
You can only choose one seat
Je kan maar één plaats kiezen
6 months ago
User avatar None

New string to translate

pretix / pretix Plugin: SeatingDutch (informal) (nl_Informal)

New string to translate 6 months ago
Resource update 6 months ago

Search