Committed changes 6 months ago
Your reseller will not have access to anything, please select some events.
Selecteer de evenementen waartoe je wederverkoper toegang moet krijgen.
6 months ago
Your changes have been saved.
Je winkelwagen is bijgewerktjzigingen zijn opgeslagen.
6 months ago
You added the same organizer twice
Je hebt dezelfde organisator twee keer toegevoegd
6 months ago
Add a new organizer
AllNieuwe organisator toevoegen
6 months ago
Organizer connection
Organisatorverbinding
6 months ago
Service fees
Servicekosten
6 months ago
Reseller:
ResellerWederverkoper:
6 months ago
Report
Rapporten
6 months ago
All
Alle
6 months ago
ID
ID
6 months ago
Please contact support to set up a connection to a reseller.
Neem contact met de pretix-ondersteuning op om te verbinden met een wederverkoper.
6 months ago
Your organizer account is not connected to any resellers.
Er zijn geen wederverkopers gekoppeld aan je organisatoraccount.
6 months ago
This fee will be added for each ticket sold, except for free items and addons.
Deze toeslag zal worden toegevoegd voor elk verkochte kaartje, behalve voor gratis producten en add-ons.
6 months ago
Fixed fee per ticket
Vaste toeslag per kaartje
6 months ago
Percentage of the order total. Note that this percentage will currently only be calculated on the summed price of sold tickets, not on other fees like e.g. shipping fees, if there are any.
Percentage van het totaalbedrag van de bestelling. Merk op dat dit percentage alleen zal worden berekend over de prijzen van de verkochte kaartjes, en niet over andere toeslagen zoals verzendkosten, als deze er zijn.
6 months ago
Percentual fee per order
Procentuele toeslag per bestelling
6 months ago
Fixed fee per order
Vaste toeslag per bestelling
6 months ago
Reseller is exempt from event-configured service fees
Wederverkoper is uitgesloten van in evenement ingestelde servicekosten
6 months ago
Limit to events
Lijst vanBeperk tot evenementen
6 months ago

Search