User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Committed changes a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Optional, only necessary to find coordinates automatically.
Opcjonalne, wymagane tylko przy automatyczym znajdowaniu współrzędnych.
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Google Geocoding API key
Klucz API Google Geocoding
a year ago
User avatar q3k

Translation changed

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Optional, only necessary if the key entered above requires a password to use.
Opcjonalne, wymagane tylko jeżeli klucz podany wyżej wymaga hasła.
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Optional, only necessary if the key entered above requires a password to use.
Opcjonalne, wymagane tylko jeżeli klucz podany wyżej wymaga hasła
a year ago
User avatar q3k

Translation changed

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Passbook key password
PHassbook key passwordło klucza
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Passbook key password
Passbook key password
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Passbook secret key
Passbook secret key
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

You can download the current CA certificate from apple at https://developer.apple.com/certificationauthority/AppleWWDRCA.cer
Najnowsze CA możliwe do pobrania od Apple na https://developer.apple.com/certificationauthority/AppleWWDRCA.cer
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Passbook CA Certificate
Certyfikat CA passbooka
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Passbook certificate file
Plik certyfikatu passbooka
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Passbook organizer name
Nazwa organizatora passbooka
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Passbook type
Typ Passbooka
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Passbook team ID
Passbook team ID
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Ticket for {event} ({product})
Bilet na {event} {product}
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

General admission
Miejsca stojące
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Seat
Miejsce
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Row
Rząd
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Zone
Strefa
a year ago
User avatar q3k

New translation

pretix / pretix Plugin: PassbookPolish

Website
Strona Internetowa
a year ago

Search