User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: PagesDutch

Committed changes 2 years ago
User avatar maartenberg

Translation changed

pretix / pretix Plugin: PagesDutch

Your changes have been saved.
Uw bewerkwijzigingen zijn opgeslagen.
2 years ago
User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: PagesDutch

Resource update 2 years ago
User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: PagesDutch

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: PagesDutch

Committed changes 2 years ago
User avatar maartenberg

Translation changed

pretix / pretix Plugin: PagesDutch

Your changes have been saved.
JouUw bewerkingen werdezijn opgeslagen.
2 years ago
Committed changes 2 years ago
User avatar maartenberg

Translation completed

pretix / pretix Plugin: PagesDutch

Translation completed 2 years ago
The new page has been created.
De nieuwe pagina is aangemaakt.
2 years ago
The selected page has been deleted.
De gekozen pagina is verwijderd.
2 years ago
You already have a page on that URL.
U heeft al een pagina op die URL.
2 years ago
The order of pages has been updated.
De volgorde van pagina's is bijgewerkt.
2 years ago
The requested page does not exist.
De gevraagde pagina bestaat niet.
2 years ago
Create a new page
Maak een nieuwe pagina aan
2 years ago
You haven't created any pages yet.
U heeft nog geen pagina's aangemaakt.
2 years ago
Require the user to acknowledge this page before an order is created (e.g. for terms of service).
Verplicht de gebruiker om akkoord te gaan met deze pagina voordat een bestelling wordt geplaatst (bijvoorbeeld voor algemene voorwaarden).
2 years ago
More information
Meer informatie
2 years ago
Page history
Paginageschiedenis
2 years ago
Please enable JavaScript
Zet JavaScript aan
2 years ago
General information
Algemene informatie
2 years ago

Search