Committed changes 2 years ago
Yes, I want to receive the organizer's newsletter
Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van de organisator ontvangen
2 years ago
Committed changes 2 years ago
We refreshed your MailChimp lists, you can now go ahead with configuring the correct one!
We hebben je MailChimp-lijsten vernieuwd, je kan nu verder gaan met het instellen van de correcte lijst!
2 years ago
Wonderful! You can now configure the MailChimp integration.
Prachtig! Je kan nu de MailChimp-integratie configureren.
2 years ago
Okay! Your pretix event is now disconnected from your MailChimp account.
Oké! De verbinding tussen je pretix-evenement en je MailChimp-account is nu verbroken.
2 years ago
-- None --
-- Geen --
2 years ago
Checkbox label
Checkboxlabel
2 years ago
Add emails to the list without sending a confirmation mail
Voeg e-mailadressen toe aan de lijst zonder een bevestigingsmail te versturen
2 years ago
Not recommended, might be considered illegal/unfair business practice in your legislation.
Niet aanbevolen, kan beschouwd worden als onwettelijke/oneerlijke handelspraktijken in je wetgeving.
2 years ago
Add emails to the list without asking users in the frontend
Voeg e-mailadressen toe aan de lijst zonder toestemming te vragen aan de gebruikers
2 years ago
<a {a_attr}>Click here</a> to check for new lists in your MailChimp account.
<a {a_attr}>Klik hier</a> om te controleren op nieuwe lijsten in je MailChimp-account.
2 years ago
MailChimp list
MailChimp-lijst
2 years ago
Sorry, we had trouble communicating with the MailChimp API. Please try again later.
Sorry, we hebben problemen ondervonden met de MailChimp API. Gelieve het later opnieuw te proberen.
2 years ago
Connect to MailChimp
Verbinden met MailChimp
2 years ago
Disconnect
Verbinding verbreken
2 years ago
Connected
Verbonden
2 years ago
MailChimp Account
MailChimp-account
2 years ago
MailChimp integration
MailChimp-integratie
2 years ago
Yes, I want to receive the organizer's newsletter
Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van de organisator ontvangen
2 years ago

Search