User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Mailchimp integrationCatalan

Committed changes 2 months ago
Save
Desar
2 months ago
We refreshed your MailChimp lists, you can now go ahead with configuring the correct one!
Hem actualitzat les vostres llistes de MailChimp, ara podeu continuar configurant la correcta.!
2 months ago
We refreshed your MailChimp lists, you can now go ahead with configuring the correct one!
Hem actualitzat les vostres llistes de MailChimp, ara podeu continuar configurant la correcta.
2 months ago
Wonderful! You can now configure the MailChimp integration.
Meravellós! Ara podeu configurar la integració de MailChimp.
2 months ago
Okay! Your pretix event is now disconnected from your MailChimp account.
Bé! El vostre esdeveniment de prefix ja està desconnectat del vostre compte de MailChimp.
2 months ago
-- None --
- Cap -
2 months ago
Checkbox label
Etiqueta de la casella de selecció
2 months ago
Add emails to the list without sending a confirmation mail
Afegiu correus electrònics a la llista sense enviar cap missatge de confirmació
2 months ago
Not recommended, might be considered illegal/unfair business practice in your legislation.
No recomanat, es pot considerar una pràctica comercial il·legal/deslleial a la vostra legislació.
2 months ago
Add emails to the list without asking users in the frontend
Afegiu correus electrònics a la llista sense demanar-los als usuaris del frontend
2 months ago
<a {a_attr}>Click here</a> to check for new lists in your MailChimp account.
<a {a_attr}> Feu clic aquí </a> per comprovar si hi ha llistes noves al vostre compte de MailChimp.
2 months ago
MailChimp list
Llista de MailChimp
2 months ago
Sorry, we had trouble communicating with the MailChimp API. Please try again later.
Ho sentim, hem tingut problemes per comunicar-nos amb l'API de MailChimp. Siusplau, intenta-ho més tard.
2 months ago
Connect to MailChimp
Connectar a MailChimp
2 months ago
Save
Guardar
2 months ago
Save
Guardar
2 months ago
Disconnect
Desconnectar
2 months ago
Connected
Connectat
2 months ago
MailChimp Account
Compte de MailChimp
2 months ago

Search