User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Facebook IntegrationTurkish

Committed changes 2 years ago
The connection of this event to the Facebook page has been removed.
Bu etkinliğin Facebook sayfasındaki bağlantısı kaldırıldı.
2 years ago
If you already <strong>are</strong> logged in as a page admin and still see this message, you might need to go to this page in Facebook Business.
Zaten bir sayfa yöneticisi olarak <strong>giriş </strong> yapmışsanız </ strong> ve yine de bu mesajı görüyorsanız, bu sayfaya Facebook İşletmesinden gitmeniz gerekebilir.
2 years ago
If you already <strong>are</strong> logged in as a page admin and still see this message, you might need to go to this page in Facebook Business.
Zaten bir sayfa yöneticisi olarak giriş <strong> yapmışsanız <strong> are </ strong> ve yine de bu mesajı görüyorsanız, bu sayfaya Facebook İşletmesinden gitmeniz gerekebilir.
2 years ago
You are not logged in to pretix' admin interface.
pretix'in yönetici arayüzüne giriş yapmadınız.
2 years ago
You will then be able to select your page and the tab will be added to your page. You then need to visit the tab on your page once to complete the setup by selecting the correct event.
Daha sonra sayfanızı seçebileceksiniz ve sekme sayfanıza eklenecektir. Doğru etkinliği seçerek kurulumu tamamlamak için sayfanızdaki sekmeyi bir kez ziyaret etmeniz gerekir.
2 years ago
Facebook Tab integration
Facebook sekmesi entegrasyonu
2 years ago
User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: Facebook IntegrationTurkish

Committed changes 2 years ago
The connection of this event to the Facebook page has been removed.
Bu etkinliğin Facebook sayfasındaki bağlantısı kaldırıldı.
2 years ago
Open this page in Facebook Business
Bu sayfayı Facebook'ta aç
2 years ago
If you already <strong>are</strong> logged in as a page admin and still see this message, you might need to go to this page in Facebook Business.
Zaten bir sayfa yöneticisi olarak giriş yapmışsanız <strong> are </ strong> ve yine de bu mesajı görüyorsanız, bu sayfaya Facebook İşletmesinden gitmeniz gerekebilir.
2 years ago
Please log in to a Facebook account that has the permission to administer this page to set up this tab.
Lütfen bu sekmeyi kurmak için bu sayfayı yönetme iznine sahip bir Facebook hesabı ile giriş yapın.
2 years ago
You are not logged in as the admin of this Facebook page.
Bu Facebook sayfasına yöneticisi olarak giriş yapmadınız.
2 years ago
Open the pretix admin interface
Pretix yönetici arayüzünü aç
2 years ago
Please log in with pretix and then return to this tab and refresh this page.
Lütfen pretix ile giriş yapın ve ardından bu sekmeye dönün ve bu sayfayı yenileyin.
2 years ago
Assign
Atamak
2 years ago
Please select an event to show on this page:
Lütfen bu sayfada gösterilecek bir etkinlik seçin:
2 years ago
Welcome to your pretix Facebook tab!
Pretix Facebook sekmenize hoş geldiniz!
2 years ago
Add tab to my Facebook page
Facebook sayfama sekme ekle
2 years ago
If you want, you can also add your ticket shop to your Facebook page. You can start this process by clicking on the following button.
İsterseniz, bilet dükkanınızı Facebook sayfanıza da ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki işlemi tıklayarak bu işlemi başlatabilirsiniz.
2 years ago

Search