Committed changes a year ago
No certificates are available for this order currently.
Er zijn op dit moment geen certificaten beschikbaar voor deze bestelling.
a year ago
Certificate download is not enabled.
Certificaatlay-out aangemaaktten downloaden is niet ingeschakeld.
a year ago
Unknown order code or not authorized to access this order.
Onbekende bestelcode of niet gemachtigd om deze bestelling te bekijken.
a year ago
Only allow to download certificates if the attendee has been checked in.
NeemSta alleen ingecheckte kaartjes meetoe om certificaten te downloaden als de deelnemer is ingecheckt.
a year ago
This will show a download option for certificates of attendance on the customer-visible detail page of their order.
Dit zal een downloadoptie voor deelnamecertificaten tonen op de bestellingsdetailpagina voor klanten.
a year ago
Allow attendees to download their certificates
Sta deelnemersgasten toe om hun deelnamecertificaten te downloaden
a year ago
Allow attendees to download their certificates
Sta deelnemers toe om hun certificaten te downloaden
a year ago
Show layouts
Toon lay-outs
a year ago
Certificate of attendance
Deelnamecertificaaten
a year ago
Download certificate
PrintDownload certificaaten
a year ago
With the following button, you can download a certificate of your attendance:
Met deze knop kan je je deelnamecertificaat downloaden:
a year ago
Certificate
Certificaaten
a year ago
(Do not print certificates)
(Print geen certificaten)
a year ago
None of the selected products is configured to print certificates.
Geen van de gekozen producten is ingesteld om deelnamecertificaten te genereren.
a year ago
Certificates of Attendance
Deelnamecertificaten
a year ago
New string to translate a year ago
Resource update a year ago
Resource update a year ago

Search