Committed changes 2 years ago
The campaign has been deleted.
Je campagne is verwijderd.
2 years ago
Your changes have been saved.
Je wijzigingen zijn opgeslagen.
2 years ago
The campaign has been created.
De campagne is aangemaakt.
2 years ago
Revenue (paid orders)
Omzet (betaalde bestellingen)
2 years ago
Orders paid
Betaalde bestellingen
2 years ago
Orders created
Gemaakte bestellingen
2 years ago
Clicks
Kliks
2 years ago
Campaign ID
Campagne-ID
2 years ago
Create a new campaign
Maak een nieuwe campagne
2 years ago
Start a first campaign
Start een eerste campagne
2 years ago
No campaigns found.
Geen campagnes gevonden.
2 years ago
Edit campaign
Bewerk campagne
2 years ago
Clicks by day
Kliks per dag
2 years ago
Orders by day
Bestellingen per dag
2 years ago
Share this link with your users. Everyone who clicks on this link and then buys something in your shop over the next days using the same browser will be counted as a sale within this campaign.
Deel deze link met je gebruikers. Iedereen die op deze link klikt en daarna met zelfde browser binnen een paar dagen iets koopt in je winkel zal worden geteld als een verkoop binnen deze campagne.
2 years ago
Campaign link
Campagne link
2 years ago
Campaign:
Campagne:
2 years ago
Campaign details
Details van de campagne
2 years ago
Delete
Verwijderen
2 years ago

Search