Committed changes 2 years ago
User avatar maartenberg

Translation completed

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

Translation completed 2 years ago
Start pairing
Begin koppelen
2 years ago
After you submitted your order, we will redirect you to a payment partner to complete your payment. You will then be redirected back here to get your tickets.
Nadat u uw bestelling heeft ingediend zullen we u naar BitPayeen betalingspartner doorverwijzen om uw betaling uit te voeren. U zal hierna naar hier worden teruggestuurd om uw tickets te krijgen.
2 years ago
We had trouble communicating with BitPay. Please try again and contact support if the problem persists.
We hadden moeite met het communiceren met SofortBitPay. Probeer het opnieuw, en neem contact met supportons op als dit probleem aanhoudt.
2 years ago
Start pairing
Begin koppelen
2 years ago
Alternatively, you can connect with a third-party provider using a BitPay-compatible API. Enterthe URL here you want to connect to.
U kunt ook verbinden met een andere betalingsprovider met een BitPay-compatibele API. Voer de URL waar u mee wilt verbinden in.
2 years ago
User avatar None

Resource update

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

Resource update 2 years ago
User avatar None

Committed changes

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

Committed changes 2 years ago
User avatar maartenberg

Translation changed

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

Sorry, there was an error in the payment process. Please check the link in your emails to continue.
Sorry, er istrad een fout opgetreden in het betalingsproces. Klik op de link in deuw e-mail die u heeft ontvangen om door te gaan.
2 years ago
User avatar maartenberg

Translation changed

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

The window to enter your payment data was not opened or was closed?
Is het venster om uw betalingsgegevens uit te voeren niet geopend of gesloten?
2 years ago
User avatar maartenberg

Translation changed

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

The payment process has started in a new window.
Het betalingsproces is begonnen in een nieuw venster gestart.
2 years ago
Committed changes 2 years ago
User avatar maartenberg

Translation uploaded

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

Communication with BitPay was not successful.
Communiceren met BitPay is niet gelukt.
2 years ago
User avatar maartenberg

Translation uploaded

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

You are already connected to BitPay.
U bent al verbonden met BitPay.
2 years ago
User avatar maartenberg

Translation uploaded

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

Sorry, there was an error in the payment process. Please check the link in your emails to continue.
Sorry, er is een fout opgetreden in het betalingsproces. Klik op de link in de e-mail die u heeft ontvangen om door te gaan.
2 years ago
User avatar maartenberg

Translation uploaded

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

Your BitPay account has been disconnected.
De verbinding met uw BitPay-account is verbroken.
2 years ago
User avatar maartenberg

Translation uploaded

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

Click here in order to open the window.
Klik hier om het venster te openen.
2 years ago
User avatar maartenberg

Translation uploaded

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

The window to enter your payment data was not opened or was closed?
Is het venster om uw betalingsgegevens uit te voeren niet geopend of gesloten?
2 years ago
User avatar maartenberg

Translation uploaded

pretix / pretix Plugin: BitPayDutch

The payment process has started in a new window.
Het betalingsproces is in een nieuw venster gestart.
2 years ago

Search