View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Key English Dutch
action_play_sound Play sounds Speel geluiden
app_name pretixdroid pretixdroid
err_qr_invalid The scanned QR code is not valid. De gescande QR-code is niet geldig.
err_qr_version Your app is older than the version of pretix on the server. Please check for updates of the pretixdroid app. Uw app is ouder dan de pretix-versie op de server. Gelieve de pretixdroid app te controleren op updates.
config_done Configuration processed. You can now start scanning tickets. Configuratie verwerkt. U kunt nu beginnen met het scannen van tickets.
err_title Error Fout
action_eventinfo Event Info Evenementsinformatie
dismiss Dismiss Sluiten
ok OK OK
err_unknown Unknown error Onbekende fout
title_activity_main pretixdroid pretixdroid
cancel Cancel Annuleren
cont Continue Verdergaan
question_validation_error Some of your input could not be validated. Een deel van uw invoer kon niet worden gevalideerd.
question_input_required This field is required. Dit veld is verplicht.
question_input_invalid This input is not valid. Deze invoer is niet geldig.
yes Yes Ja
scan_result_valid Valid ticket Geldig ticket
scan_result_used Ticket already used Ticket al gebruikt
scan_result_questions Information required Informatie verplicht