View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Dutch
Slack integration for pretix Slack-integratie voor pretix
pretix-slack is able to notify your Slack channel about new orders pretix-slack kan uw Slack-kanaal op de hoogte houden van nieuwe bestellingen
Slack Integration Slack-integratie
Slack App Client ID Slack App Client ID
Slack App Client Secret Slack App Client Secret
A new order has been placed for {event}. Een nieuwe bestelling is geplaatst voor {event}.
Order {code} Bestelling {code}
Order total Totaalbedrag van bestelling
We haven't been able to connect to the Slack API. We received the error code "%(reason)s" and were unable to notify you. Sorry for that! If this problem happens more often, please contact support. We konden niet verbinden met de Slack-API. We kregen de foutcode "%(reason)s", en konden u niet op de hoogte stellen. Sorry hiervoor! Neem contact op met ondersteuning als dit probleem vaker voorkomt.
Your shop is connected to your slack channel <strong>%(channel)s</strong>. We'll notify you there if a new order has been placed! Uw winkel is verbonden met uw Slack-kanaal <strong>%(channel)s</strong>. We zullen u hier een bericht sturen wanneer een nieuwe bestelling is geplaatst!
View this app on Slack Toon deze app op Slack
Remove connection Verbinding verwijderen
Sorry, we had trouble communicating with the slack API. Please try again later. Sorry, we hadden moeite met het communiceren met de Slack-API. Probeer het later alstublieft opnieuw.
Okay! Your pretix event is now disconnected from your slack channel. Ok! Uw pretix-evenement is nu niet meer verbonden met uw Slack-kanaal.
Invalid request, please try again. Ongeldig verzoek, probeer opnieuw.
Wonderful! You should now receive slack messages for newly created orders. Geweldig! U zou nu Slack-berichten moeten ontvangen voor nieuw aangemaakte bestellingen.