View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
Context English Dutch
Shared reports Gedeelde rapporten
Allows to share a general event report Staat toe om een algemeen overzichtsrapport bijv. naar een partner te versturen
Shared report Gedeeld rapport
Report Rapport
Password Wachtwoord
Show report Toon rapport
Filter Filter
subevent If you select a single date, fees will not be listed here as it might not be clear which date they belong to. Als u een enkele datum selecteert zullen toeslagen hier niet getoond worden, omdat het onduidelijk kan zijn bij welke datum ze horen.
Ticket availability Ticketbeschikbaarheid
Quota Quotum
Size Grootte
Sold Verkocht
Reserved Gereserveerd
Available Beschikbaar
Currently available seats Momenteel beschikbare plaatsen
Successful sales by product Geslaagde verkopen per product
Product Product
Count Aantal
pending openstaand
fully paid volledig betaald