View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Dutch (informal) (nl_Informal)
Mailing list Mailinglijst
A subscribe request for the mailing list has been sent. Een inschrijfverzoek voor de mailinglijst is verzonden.
Yes, I want to receive the organizer's newsletter Ja, ik wil de nieuwsbrief van de organisator ontvangen
Mailing list integration Mailinglijstintegratie
Save Opslaan
Subscribe address Inschrijfadres
Add emails to the list without asking users in the frontend Voeg e-mailadressen toe aan de lijst zonder toestemming te vragen aan de gebruikers
Not recommended, might be considered illegal/unfair business practice in your legislation. Niet aanbevolen, kan beschouwd worden als onwettelijke/oneerlijke handelspraktijken in je wetgeving.
Checkbox label Checkboxlabel