View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Dutch
pretix MailChimp integration pretix MailChimp-integratie
Integrates MailChimp list management features into pretix Integreert de Mailchimp-lijstbeheerfuncties in pretix
MailChimp MailChimp
MailChimp Client ID MailChimp-Client-ID
MailChimp Client Secret MailChimp-Clientgeheim
The user's email address has been added to the selected MailChimp list or already is part of the list. Het e-mailadres van de gebruiker is toegevoegd aan de geselecteerde MailChimp-lijst of maakt er al deel van uit.
The user's email address could not be added to the selected MailChimp list due to an error. Het e-mailadres van de gebruiker kon niet worden toegevoegd aan de geselecteerde MailChimp-lijst vanwege een fout.
A MailChimp account has been connected Er werd verbinding gemaakt met een MailChimp-account
Yes, I want to receive the organizer's newsletter Ja, ik wil graag de nieuwsbrief van de organisator ontvangen
MailChimp integration MailChimp-integratie
MailChimp Account MailChimp-account
Connected Verbonden
Disconnect Verbinding verbreken
Save Opslaan
Connect to MailChimp Verbinden met MailChimp
Sorry, we had trouble communicating with the MailChimp API. Please try again later. Sorry, we hebben problemen ondervonden met de MailChimp API. Gelieve het later opnieuw te proberen.
MailChimp list MailChimp-lijst
<a {a_attr}>Click here</a> to check for new lists in your MailChimp account. <a {a_attr}>Klik hier</a> om te controleren op nieuwe lijsten in uw MailChimp-account.
Add emails to the list without asking users in the frontend Voeg e-mailadressen toe aan de lijst zonder toestemming te vragen aan de gebruikers
Not recommended, might be considered illegal/unfair business practice in your legislation. Niet aanbevolen, kan beschouwd worden als onwettelijke/oneerlijke handelspraktijken in uw wetgeving.