View contributor agreement Contribution to this translation requires you to agree with a contributor agreement.
English Dutch
Certificates of Attendance Deelnamecertificaten
This allows to generate certificates of attendance for your attendees. Deze plugin staat u toe om deelnamecertificaten te genereren voor uw gasten.
None of the selected products is configured to print certificates. Geen van de gekozen producten is ingesteld om deelnamecertificaten te genereren.
Certificates of attendance Deelnamecertificaten
Limit to products Beperk tot producten
Only include tickets that have been checked in Neem alleen ingecheckte tickets mee
Sort by Sorteren op
Attendee name Naam van aanwezige
Order code Bestelcode
Attendee name: {part} Naam van aanwezige: {part}
(Do not print certificates) (Print geen certificaten)
Certificate layout Certificaatlay-out
(Event default) (Standaard van evenement)
Name Naam
Default Standaard
Certificates Certificaten
Certificate layout created. Certificaatlay-out aangemaakt.
Certificate layout deleted. Certificaatlay-out verwijderd.
Certificate layout changed. Certificaatlay-out aangepast.
Certificate layout {val} Certificaatlay-out {val}